Tulosta

Tutkimus:
LEGIONELLA, VILJELY

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
18.10.2021

2206 • -LegiVi

Indikaatiot

Lähinnä immunosupressiopotilaiden tai matkailijoiden tavanomaiselle mikrobilääkitykselle reagoimattomien keuhkokuumeiden etiologian selvitys.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Näyteastia

Tiivis, steriili näyteputki tai ysköspurkki.

Näyte

Yskösnäyte sopii hyvin legionellaviljelyyn. Yskösnäyte lähetetään steriilissä, tiiviissä purkissa.

HUOM! Koska vain n. 50 %:lla legionella-pneumoniapotilaista on produktiivinen yskä, ei kaikilta potilailta saada kunnon yskösnäytettä. Näissä tapauksissa kannattaa diagnoosin varmistamiseksi mennä herkästi esim. bronkoskopiaan (potilaan tilan mukaan) ennen spesifisen legionellahoidon aloittamista.

Steriilissä näyteputkessa lähetetään seuraavat näytteet:

– transtrakeaaliaspiraatti
– pleurapunktioneste
– bronkoskopiaerite
– keuhkobiopsia ym. biopsiat
– keuhkokudosta obduktiosta (ei formaliinissa!)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte toimitetaan viivytyksettä kylmäkuljetuksena laboratorioon.

Menetelmä

Seulonta nukleiinihapon osoitustestillä (PCR) ja viljely erikoisravintoalustalle.

Tulos valmiina

Nukleiinihapon osoitustutkimus (PCR) tehdään kahdesti viikossa (arkipäivisin). Negatiivinen tulos vastataan PCR- tuloksen valmistuttua.

PCR- tutkimuksessa positiivinen löydös ilmoitetaan välittömästi puhelimitse ja näytteestä tehdään viljelytutkimus.

Mikäli kyseessä on vanha positiivinen potilas, tehdään näytteestä suoraan viljelytutkimus. Se valmistuu kahden viikon kuluessa.

Tulkinta

Legionella pneumophila ja muut legionellat eivät kuulu hengitysteiden normaaliflooraan, joten legionella-löydös on aina merkitsevä.

Virhelähteet

Mikäli näyte on hyvin niukka, ei nukleiinihapon osoitustutkimuksessa negativiinen tulos poissulje infektiota.

Mikäli potilaalle on aloitettu mikrobilääkitys ennen näytteen ottoa, voi nukleiinihapon osoitustutkimuksessa positiivinen näyte jäädä viljelytutkimuksessa negatiiviseksi.