Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIINI, kertavirtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.3.2023

1029 • U -Alb

Johdanto

Albumiini vastaa noin 80 %:sti veren kolloidiosmoottisesta paineesta eli nesteen pysymisestä suonistossa. Albumiinia on plasman valkuaisaineista keskimäärin 60 %. Munuaisglomerulusten vauriosta johtuen plasman valkuaisaineita ja erityisesti albumiinia voi merkittävässä määrin erittyä virtsaan (albuminuria/proteinuria).

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian seulonta. Glomerulusvauriot.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

2 ml kertavirtsaa.

Huom. Suositeltavin näyte on vuodelepoajan keräysvirtsa (ks. 3557 cU-Alb).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon ajan, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoturbidometria, herkkyysraja 3 mg/l.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

alle 25 mg/l

Tulkinta

Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla. Runsas nesteen nauttiminen laimentaa virtsaa vaikuttaen myös todettuun albumiinipitoisuuteen.