Tulosta

Tutkimus:
PARASETAMOLI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
3.2.2022

2451 • S -Paras

Johdanto

Parasetamolin hoidollinen kerta-annos on 0.5 – 1 g, 6 g on toksinen ja 15 g voi olla tappava. Peroraalisen kerta-annoksen jälkeen suurin pitoisuus seerumissa saavutetaan yleensä 0.5 – 4 tunnissa valmisteesta riippuen. Puoliintumisaika seerumissa on 2 – 3 tuntia. Vastasyntyneillä puoliintumisaika on tätä pidempi. Hoidollisina pitoisuuksina alle 10 % lääkkeestä on sitoutuneena plasman proteiineihin. Parasetamoli ja sen maksassa muodostuneet metaboliitit poistuvat elimistöstä munuaisten kautta.

Indikaatiot

Epäily parasetamolimyrkytyksestä.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys säilytyslämpötilojen mukaisesti.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Myrkytystutkimus, tavanomainen hoitoalue on 65 – 165 µmol/l.

Tulkinta

Merkittävä maksavaurio on epätodennäköinen, jos pitoisuus 4 tunnin kuluttua lääkeannoksesta on alle 900 µmol/l, 8 tunnin kuluttua alle 450 µmol/l, 12 tunnin kuluttua alle 200 µmol/l tai 24 tunnin kuluttua alle 30 µmol/l. Puoliintumisajan pidentyminen on merkki maksavauriosta. Yli 4 tunnin puoliintumisaika viittaa maksavaurion syntymiseen ja yli 12 tunnin puoliintumisaika maksakoomaan.

Maksatoksinen parasetamoliannos on ≥ 150 mg/kg. Asetyylikysteiinihoidon teho on optimaalinen, kun yliannostuksesta on kulunut alle 10 tuntia. Hoito aloitetaan mahdollisimman pian, jos parasetamolipitoisuudet ylittävät seuraavat arvot: 1350 µmol/l 4 tunnin, 990 µmol/l 6 tunnin ja 660 µmol/l 9 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta.