Tulosta

Tutkimus:
PARASETAMOLI

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
22.3.2016

2451 • S -Paras

Johdanto

Parasetamolin hoidollinen kerta-annos on 0.5 – 1 g, 6 g on toksinen ja 15 g voi olla tappava. Peroraalisen kerta-annoksen jälkeen suurin pitoisuus seerumissa saavutetaan yleensä 0.5 – 4 tunnissa valmisteesta riippuen. Puoliintumisaika seerumissa on 2 – 3 tuntia. Vastasyntyneillä puoliintumisaika on tätä pidempi. Hoidollisina pitoisuuksina alle 10 % lääkkeestä on sitoutuneena plasman proteiineihin. Parasetamoli ja sen maksassa muodostuneet metaboliitit poistuvat elimistöstä munuaisten kautta.

Indikaatiot

Epäily parasetamolimyrkytyksestä.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys säilytyslämpötilojen mukaisesti.

Menetelmä

Entsymaattinen.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus. 

Viiteväli

Merkittävä maksavaurio on epätodennäköinen, jos pitoisuus 4 tunnin kuluttua lääkeannoksesta on alle 800 µmol/l, 8 tunnin kuluttua alle 500 µmol/l tai 12 tunnin kuluttua annoksesta alle 200 µmol/l. Vaikea maksavaurio on todennäköinen, jos pitoisuus 4 tunnin kuluttua lääkeannoksesta on ≥ 2000 µmol/l tai 15 tunnin kuluttua annoksesta ≥ 300 µmol/l. Puoliintumisajan piteneminen on merkki maksavauriosta. Yli 4 tunnin puoliintumisaika viittaa maksavaurion syntymiseen ja yli 12 tunnin puoliintumisaika maksakoomaan.

Tulkinta

Hoitopitoisuus yleensä alle 200 µmol/l.

Lisätiedot

Menetelmä ei ole kyllin herkkä hoidollisten viitepitoisuuksien määrittämiseen, mutta sopii hyvin myrkytysten toteamiseen.