Tulosta

Tutkimus:
VANKOMYSIINI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
23.1.2023

3277 • S -VAN

Johdanto

Vankomysiini on munuais- ja sisäkorvatoksinen antibiootti, jota käytetään pääasiassa sairaalaolosuhteissa vaikeiden infektioiden hoitoon. Lääke sitoutuu plasman proteiineihin noin 55 %:sti ja sen biologinen puoliintumisaika on normaalisti 4 – 6 h. Vankomysiini poistuu elimistöstä muuttumattomana munuaisten kautta ja kumuloituu helposti munuaisten vajaatoiminnassa.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Sopivan lääkeannostuksen määrittämiseksi mitataan jäännöspitoisuutta. Jäännöspitoisuuden mittaamiseksi näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml 

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Homogeeninen mikropartikkeli-immunomääritys (KIMS)

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

S -VAN jäännöspitoisuustavoite on 15-20 mg/l ainakin vaikeissa infektioissa, muissa infektioissa vähintään 10 mg/l.
Munuaisfunktiota on seurattava erityisesti, jos pitoisuus ylittää 20 mg/l. Munuaistoksisuutta esiintyy jo alemmilla pitoisuuksilla, joten munuaisfunktion seuraaminen on suositeltavaa.

Virhelähteet

Hyvin harvoissa tapauksissa (alle 1 tapaus/ 100 000 testiä kohden) jotkut immunoglobuliinit voivat aiheuttaa epäspesifisiä häiriöitä agglutinoitumisreaktioon, ja johtaa virheellisen mataliin tuloksiin.