Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (ysköksestä)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
22.6.2023

3493 • Ex-BaktVi

Indikaatiot

Alempien hengitysteiden infektioiden diagnostiikka. Trakeostomia-/intuboitujen potilaiden infektiotarkkailu.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

HUOM! Lähetteestä on käytävä ilmi tutkimusindikaatio ja/tai kliiniset tiedot lyhyesti, tiedot mikrobilääkehoidosta näytteenottohetkellä, myös tuberkuloosilääkitys. Mykobakteeriviljely ei kuulu tähän tutkimukseen.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tiivis purkki
Tehdaspuhdas putki

Näyte

Yskös:
Näyte pitää ottaa ennen antimikrobilääkityksen aloittamista.

Ysköstä tehdaspuhtaaseen, tiiviiseen purkkiin. Näyte on tutkittava 18 tunnin sisällä näytteenotosta. Näytteen tulee olla selvästi yskös (ei sylkeä). Näytteenotto pitäisi suorittaa valvotusti ja näin varmistaa näytteen hyvä laatu (märkäinen yskös). Sylkeä ei kannata tutkia.

Trakea/bronkus:
Jos limantulo on runsasta, voidaan näyte ottaa imulla katetrin kautta tiiviisti suljettavaan tehdaspuhteeseen, kierrekorkilliseen näytepurkkiin. Mikäli limaa tulee vähän, lähetetään limaa sisältävä katetrin kappale (2 – 3 cm) tehdaspuhtaassa putkessa laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Yskösnäytteet ja imulimat viljellään, bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin.

Tulos valmiina 2 – 5 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Viljelyssä kasvavat selvästi tai todennäköisesti tautia aiheuttavat ja tunnistetut bakteerit (kuten esim. S.pyogenes, H.influenzae tai S.pneumoniae) sekä niiden arvioitu määrä ja merkitsevyys näytteessä vastataan. Mahdolliset tai epätyypilliset taudinaiheuttajabakteerit vastataan, mikäli ne vaikuttavat olevan, kokonaisuus arvioiden (mm. bakteerien määrä, potilaan ikä, muu mikrobisto, esitiedot), kliinisesti lisätietoa antavilta.

Virhelähteet

Huonosti otettu näyte (sylkeä) pilaa tutkimuksen. Pitkään lämpimässä säilytetyssä näytteessä normaaliflooran bakteerit tai nielun enterobakteerit voivat aiheuttaa ylikasvun.