Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (ysköksestä, sisältää värjäyksen)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
14.6.2021

3493 • Ex-BaktVi

3493 • Ex-BaktVi

Indikaatiot

Alempien hengitysteiden infektioiden diagnostiikka. Trakeostomia-/intuboitujen potilaiden infektiotarkkailu.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

HUOM! Lähetteestä on käytävä ilmi tutkimusindikaatio ja/tai kliiniset tiedot lyhyesti, tiedot mikrobilääkehoidosta näytteenottohetkellä, myös tuberkuloosilääkitys. Mykobakteeriviljely ei kuulu tähän tutkimukseen.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tiivis purkki
Tehdaspuhdas putki

Näyte

Yskös:
Näyte pitää ottaa ennen antimikrobilääkityksen aloittamista.

Ysköstä tehdaspuhtaaseen, tiiviiseen purkkiin. Näyte on tutkittava 18 tunnin sisällä näytteenotosta. Näytteen tulee olla selvästi yskös (ei sylkeä). Näytteenotto pitäisi suorittaa valvotusti ja näin varmistaa näytteen hyvä laatu (märkäinen yskös). Sylkeä ei kannata tutkia.

Trakea/bronkus:
Jos limantulo on runsasta, voidaan näyte ottaa imulla katetrin kautta tiiviisti suljettavaan tehdaspuhteeseen, kierrekorkilliseen näytepurkkiin. Mikäli limaa tulee vähän, lähetetään limaa sisältävä katetrin kappale (2 – 3 cm) tehdaspuhtaassa putkessa laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Värjäyksellä kontrolloidaan näytteen viljelykelpoisuus. Märkäiset yskösnäytteet ja imulimat viljellään, bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin maanantaista lauantaihin.

Tulos valmiina:
Värjäys: seuraavana arkipäivänä.
Viljely: 2 – 5 vrk:n kuluessa.

Tulkinta

Yskös:
Ysköstutkimuksessa viljelylöydös tulkitaan mikroskooppisen löydöksen perusteella. Epiteelisolujen määrä kuvastaa näytteen kontaminoitumista nielussa. Mikäli epiteelisoluja on runsaasti, näytteen viljely vastataan yleensä normaali- tai sekafloorana. Jos näytteessä on runsaasti leukosyyttejä, vastataan viljelystä todennäköinen patogeeni. Virusinfektiolle on tyypillistä, että värjäyksessä nähdään runsaasti värekarva- ja lieriöepiteelisoluja ja useasti myös hajonneita värekarvaepiteelisoluja eli ”tupsu”-soluja ja leukosyyttejä, muttei selvää bakteerilöydöstä.

Imulima:
Trakeaimulimasta voi kasvaa nielun normaaliflooraan kuuluvia bakteereita ja enterobakteereitakin. Gramvärjäyksessä todettu runsas leukosyyttimäärä ja runsas bakteerimäärä on viitteellinen infektion suhteen.

Virhelähteet

Huonosti otettu näyte (sylkeä) pilaa tutkimuksen. Pitkään lämpimässä säilytetyssä näytteessä normaaliflooran bakteerit tai nielun enterobakteerit voivat aiheuttaa ylikasvun.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3493 | Ex-BaktVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
3493 | Ex-BaktVi Ei