Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY 2 (Aerobiviljely)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
1.7.2022

3492 • Pu-BaktVi2

Johdanto

Tutkimuksella löydetään tavallisimmat pinnallisia infektioita aiheuttavat bakteerit, kuten Staphylococcus aureus, beetahemolyyttiset streptokokit, Streptococcus pneumoniae, enterobakteerit, Pseudomonas ja Haemophilus.

Epäiltäessä epätavallista infektion aiheuttajaa tulee käyttää tutkimusta 3491 Pu -BaktVi1 ja ottaa etukäteen yhteyttä mikrobiologian laboratorioon.

Indikaatiot

Ihon ja limakalvojen haavaumien, ihottumien, palovammojen jne. infektioepäily. Lisäksi silmänäytteet, korvanäytteet, yms.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Täytä lähete huolellisesti, sillä kaikki näytteet avoimista haavoista ja paikoista, jotka ovat yhteydessä runsaan normaaliflooran alueisiin (iho, suu, genitaalit, rectum) sisältävät aina bakteereita. Löydöksen merkityksen arviointi on vaikeaa ilman näytetietoja ja kliinistä kysymyksenasettelua. Haavan syntytapa olisi hyvä mainita.

Näyte

1. Välineet
A. Iho- ja limakalvonäytteet
– näytteenottotikku
– kuljetusputki

B. Silmänäytteet
– näytteenottotikku
– kuljetusputki

– tioglykolaatti-putki (piilolinssit, endoftalmiitti-näytteet)

C. Korvanäytteet (välikorva)
– imukärki/ruisku
– näytteenottotikku
– kuljetusputki

2. Näytteenotto
A. Iho ja limakalvot
Märkäinen alue puhdistetaan fysiologisella keittosuolalla ja/tai steriilillä ”tufferilla”. Tämän jälkeen näyte otetaan näytteenottotikulla infektiopesäkkeen pohjalta kuljetusputkeen.  

B. Silmänäytteet
Näytteenotto on usein ongelmallista, koska näytemäärät ovat pieniä. Sidekalvolta näyte otetaan näytetikulla ja tikku laitetaan kuljetusputkeen. Piilolinssit ja endoftalmiittinäytteet laitetaan suoraan tioglykolaatti-putkeen.

C. Korvanäytteet (välikorva)
Otiiteissa näyte bakteeriviljelyä varten pitäisi ottaa imemällä märkää imukärkeen tai ruiskuun, jonka jälkeen näytettä otetaan näytetikulla kuljetusputkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kuljetusputket kylmäkuljetuksena + 4 °C:ssä.

Menetelmä

Bakteeriviljely, bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

Arkipäivisin maanantaista lauantaihin 1 – 4 vrk:n kuluessa.

Tulkinta

Krooniset haavaumat (säärihaavat, makuuhaavat, avonaiset amputaatiotyngät) kolonisoituvat nopeasti useilla eri bakteereilla (proteus, pseudomonas, enterobakteerit ym.), jotka saattavat joskus olla myös patogeeneja. Beetahemolyyttiset streptokokit ovat lähes poikkeuksetta merkitseviä, myös Staphylococcus aureus voi olla merkitsevä. Muiden bakteerien merkitys arvioidaan lähetteen potilas- ja näytteenottotietojen perusteella. Mikäli tietoja ei ole, useita bakteereita sisältävä näyte vastataan sekafloorana.

 

Virhelähteet

Kontaminaatio normaaliflooralla. Normaaliflooran ylikasvu (näyte ollut lämpimässä ennen viljelyä).

Lisämääre

Pintamärkä, iho, korvat, yms.