Tulosta

Tutkimus:
ABACAVIR-YLIHERKKYYS, HLA-ASSOSIAATIO, DNA-TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
27.7.2022

6206 • B -HLAAbac

Johdanto

Abakaviiri-yliherkkyys liittyy vahvasti HLA-B*57:01-alleeliin ja kyseisen HLA-alleelin huomioimisen yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa on osoitettu merkittävästi alentavan yliherkkyysreaktion riskiä (Mallal S ym. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med 2008;358(6):568).

Indikaatiot

Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. 

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Diagnoosi:
Kysymyksen asettelu:
Lisätietoja:

Mikäli sähköisiin kysymyksiin ei ole mahdollista vastata Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla, täytetään hoitoyksikössä sähköisen pyynnön lisäksi HLA_tautiassosiaatio_farmakogenetiikka -lähete.

Näyte

6 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktioon eli PCR:ään pohjautuvat menetelmät SSO/bead array tai SBT/sekvensointi. 

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa

Tulkinta

Positiivinen/negatiivinen löydös lääkeaineyliherkkyyteen assosioituvan HLA-alleelin HLA-B*5701 osalta.

Lisämääre

HLA-assosiaatio B*5701