Tulosta

Tutkimus:
ALKOHOLIT

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
8.9.2022

4285 • S -Alko

Johdanto

Etanolia käytetään laajasti nautintoaineena ja päihteenä. Sen käyttö lääkkeenä on vähäistä. Etanolimyrkytys on akuuteista myrkytyksistä yleisin ja selvästi yleisin kuolemaan johtava myrkytys. Lisäksi se on osallisena monien lääkeaineiden aiheuttamissa myrkytyksissä vaikeuttaen niiden oireita, diagnostiikkaa ja hoitoa. Etanoli metaboloituu pääsiassa maksassa vakionopeudella 7 – 8 g/h (70 kg henkilö). Toksisuutta lisäävät muut keskushermostoa lamaavat aineet.

Etyleeniglykolia käytetään liuottimena, pakkasnesteissä ja jäänpoistoaineena. Se ei itse ole kovin myrkyllinen, mutta sen metaboliatuotteet aiheuttavat voimakkaan metabolisen asidoosin ja kiteytyvät kalsiumoksalaattina mm. munuaistubuluksiin aiheuttaen kudosnekroosia ja oliguriaa. Tappava annos on n. 100 ml.

Isopropanolia käytetään kaasutinsprii- ja jäänestoliuoksissa. Se on lähes kaksi kertaa niin toksinen ja narkoottinen kuin etanoli todennäköisesti siksi, että se metaboloituu (hapettumalla asetoniksi) huomattavasti hitaammin kuin etanoli. Tappava annos aikuisille on n. 250 ml. Virtsassa on osoitettavia määriä asetonia jo tunnin kuluttua isopropanolin nauttimisesta.

Metanolia käytetään liuotinaineena ja sitä on myös eräissä puhdistusaineissa ja kaasutinspriilaaduissa. Metanolin hengenvaarallinen annos on 30 – 60 ml. Se palaa hitaasti (1/5 etanolin metabolianopeudesta) formaldehydiksi ja muurahaishapoksi, jotka vastaavat sen toksisuudesta. Myrkytykselle tyypillisiä oireita ovat mm. silmävauriot (verkkokalvovauriot) ja metabolinen asidoosi, jonka vaikeus korreloi kuolleisuuteen.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Kemian laboratorio, Tampere p. 03 311 76539

Indikaatiot

Myrkytysepäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pohjanmaalla: Fimlab Oy, päivystyslähete. Koska kaikki vastaukset soitetaan, lähetteeseen merkataan selvästi soittopyyntö ja puhelinnumero, mihin soitetaan. 

Pohjanmaalla: Jos halutaan tulos mahdollisimman nopeasti, on se tilattava kiirellisenä, ja muistutukseksi siitä tulee tutkimuksen tilauksen yhteydessä huomautus ”Tilaa kiirell.=taksi T:reelle”. Tällöin näyte lähetetään taksilla Tampereelle. Ilmoita myös heti laboratorioon p. 2520 tai 6520 tulevasta näytteestä.
Jos tutkimusta ei tilata kiirellisenä, kuljetus tapahtuu matkahuollon kautta ja tulos saadaan 1-2 päivän kuluessa.

                         

Potilaan esivalmistelu

Huom. Ihon puhdistukseen ei saa käyttää alkoholeja näytteenoton yhteydessä.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml tai seerumiputki 5/4 ml

Näyte

Tarvittava näytemäärä on 1 – 2 ml. Seerumi erotetaan geelin päältä mahdollisimman pian.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään suljetussa putkessa jääkaappilämpötilassa, pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kaasukromatografinen määritys.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Veressä ei fysiologisesti ole etanolia, etyleeniglykolia, isopropanolia tai metanolia.

1 promille = 1000 mg/l = 21.7 mmol/l etanolia, 16.1 mmol/l etyleeniglykolia, 16.7 mmol/l isopropanolia ja 31.2 mmol/l metanolia.

Tulkinta

Veressä ei fysiologisesti ole metanolia, etanolia, isopropanolia tai etyleeniglykolia.

Muunnoskertoimet SI-yksiköihin:

1 promille

= 1000 mg/l

= 21.7 mmol/l Etanolia

= 16.1 mmol/l Etyleeniglykolia

= 16.7 mmol/l Isopropanolia

= 31.2 mmol/l Metanolia