Tulosta

Tutkimus:
GLUKOOSI, aivo-selkäydinneste

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
1.9.2022

1470 • Li-Gluk

Johdanto

Aivo-selkäydinnesteen glukoosikonsentraatio on normaalisti noin 60 – 70 % plasman glukoosipitoisuudesta. Plasman glukoosipitoisuuden muutokset heijastuvat selkäydinnesteeseen hitaan tasapainottumisen välityksellä.

Indikaatiot

Keskushermoston infektioiden erotusdiagnostiikka.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki (likvoriputki)

Näyte

0.5 ml aivo-selkäydinnestettä, josta glukoosimääritys tehdään välittömästi. Näyte voidaan myös pakastaa.

Menetelmä

Entsymaattinen määritys

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

2.2 – 4.2 mmol/l

Tulkinta

Bakteerimeningiitissä likvorin glukoosipitoisuus yleensä laskee noin puoleen normaalista (alle 30 – 40 % plasmapitoisuudesta), purulentissa meningiitissä jopa lähelle nollatasoa. Aivo-selkäydinnesteen glukoosipitoisuus laskee jonkin verran myös subaraknoidaalivuodossa ja nonbakteriellissa meningoenkefaliitissa. Kohonneita arvoja esiintyy hyperglykemiassa ja neurosyfiliksessä. Tulkinta on varmempaa, jos tulos suhteutetaan samanaikaiseen veren glukoosipitoisuuteen. Ks. myös ”Aivo-selkäydinnesteen perustutkimukset”.