Tulosta

Tutkimus:
GLUKOOSI (selkäydinnesteestä)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.2.2013

1470 • Li-Gluk

Johdanto

Selkäydinnesteen glukoosikonsentraatio on normaalisti noin 15 % matalampi kuin veren. Veren glukoosipitoisuuden muutokset heijastuvat selkäydinnesteeseen hitaan tasapainottumisen välityksellä.

Potilaan esivalmistelu

Ennen näytteenottoa tulisi paastota 12 tuntia, jos halutaan paastovertailu.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki (Likvorputki)

Näyte

0.2 ml selkäydinnestettä, josta glukoosimääritys tehdään välittömästi. Näyte voidaan myös pakastaa.

Menetelmä

Entsymaattinen määritys

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Li-Gluk paastoarvot 2.2 – 4.2 mmol/l.

Tulkinta

Selkäydinnesteen glukoosipitoisuus laskee jonkin verran subaraknoidaalivuodossa ja nonbakteriellissa meningoenkefaliitissa. Lasku on voimakkaampi purulentissa ja tuberkuloottisessa meningiitissä sekä aivokasvainten ja metastaasien yhteydessä. Kohonneita arvoja esiintyy hyperglykemiassa ja neurosyfiliksessä. Tulkinta on varmempaa, jos tulos suhteutetaan samanaikaiseen veren glukoosipitoisuuteen. Ks. myös ”Selkäydinnesteen perustutkimukset”.