Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VÄRJÄYS

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
8.1.2024

1159 • -BaktVr

Indikaatiot

Gram-värjäytyvien bakteerien havaitseminen eritteestä, kudoksesta tai muusta näytteestä

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Näytteen laatu, ottotapa ja anatomia on aina mainittava.

Näyteastia

Pu-BaktVi1-tutkimukseen tulevan näytteen astia

Näyte

Näytteenotto syvämärkäviljelytutkimuksen (3491 – Pu-BaktVi1) ohjeen mukaisesti. Näytteen soveltuvuus värjäykseen arvioidaan laboratoriossa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet, joissa bakteerien rikastuminen on toivottavaa (normaalisti steriilit nesteet veriviljelypullossa) säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Muut näytteet säilytetään jääkaapissa ja toimitetaan laboratorioon kylmäkuljetuksena (märkänäytteet yms.).

Menetelmä

Gramvärjäys.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan maanantaista lauantaihin ja vastataan pääsääntöisesti heti sen valmistuttua.

Viiteväli

Steriilin alueen näytteessä ei tulisi olla värjäyksessä näkyviä bakteereita.

Tulkinta

Gramvärjäys oikein otetusta ja/tai valikoidusta näytteestä antaa nopeasti yleensä luotettavan kuvan infektion aiheuttajamikrobin tyypistä. Tulos voi olla arvokas perusta hoitopäätökselle ja värjäystulosta on hyvä verrata viljelytulokseen.

Virhelähteet

Näytteen kontaminoituminen.