Tulosta

Tutkimus:
FENOBARBITAALI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
15.11.2022

1387 • S -Fenob

Johdanto

Fenobarbitaali on epilepsialääke. Peroraalisen annostuksen jälkeen huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1 – 3 tunnissa ja lihasruiskeen jälkeen 1 – 2 tunnissa. Puoliintumisaika seerumissa on aikuisilla 50 – 140 h, lapsilla 40 – 70 h.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Verinäyte otetaan, mikäli mahdollista, ennen tavanomaista aamuannosta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

43 – 129 µmol/l (terapeuttinen alue)

Lääkkeen imeytymisessä ja metaboliassa on yksilökohtaista vaihtelua vaikuttaen tavoitepitoisuuteen. Sivuvaikutukset yleistyvät tasolla yli 170 µmol/l ja toksisia oireita voi esiintyä pitoisuuden ylittäessä 215 µmol/l.

Tulkinta

Valproaatin samanaikainen käyttö lisää fenobarbitaalipitoisuutta seerumissa jopa 40 %. Primidoni metaboloituu osin fenobarbitaaliksi. Fenytoiini voi nopeuttaa fenobarbitaalin eliminaatiota.