Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI, FRAKTIOT (seerumista; elektroforeesi)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
10.6.2019

2522 • S -Prot-Fr

luo samanaikaisesti tutkimuksen 2516 S -Prot

Johdanto

Elektroforeettisen liikkuvuutensa perusteella seerumin proteiinit jaetaan kuuteen pääfraktioon (albumiini-, alfa1-, alfa2-, beeta1-, beeta2- ja gammafraktio). Useimmat fraktiot sisältävät monta eri proteiinia, jotka ovat erillisen metabolisen kontrollin alaisia. Yksiselitteistä tietoa saadaan vain kahdesta fraktiosta, albumiinista ja gammaglobuliineista. Muiden fraktioiden tulkintaan tarvitaan kliinisiä taustatietoja.

Indikaatiot

M-komponentin (paraproteiinin) epäily ja seuranta. Maksa- ja munuaissairauksien sekä hypo- ja hyperproteinemioiden selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

S -Prot-Fr luo pyyntövaiheessa vastaukseen sisältyvän tutkimuksen S -Prot.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia, vältettävä hemolyysiä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesi ja densitointi.

Tulos valmiina

Viiden arkipäivän kuluessa.

Tulkinta

Normaalisti ei todeta M-komponenttia.

Paraproteinemioissa nähdään selvärajainen fraktio α2 – gamma-alueella. M-komponentti (paraproteiini) voi visualisoitua omana fraktionaan, kun sen pitoisuus on vähintään noin 1 g/l. Myeloomassa todetaan yleensä selvä M-komponenttilöydös. Kuitenkin pieni osa taudeista tulee esille vain virtsan kevytketjuerityksenä (2520 dU-Prot-Fr). Infektioiden alussa tavataan α1-, α2– ja β2-vyöhykkeiden proteiinien lisääntymistä akuutin faasin proteiinien vasteesta johtuen. Parissa viikossa myös gammaglobuliinitaso nousee. Kroonisiin infektioihin, autoimmuunitauteihin ja maksakirroosiin liittyy usein albumiinipitoisuuden ja transferriinipitoisuuden lasku ja gamma-alueen eriasteista korostumista. Raudanpuuteanemiassa näkyy β1-fraktion nousu (transferriini).

Nefroottisessa oireyhtymässä albumiini- ja gammaglobuliinifraktiot vähenevät näiden proteiinien lisääntyneestä virtsaan suodattumisesta johtuen. Samanaikaisesti todetaan α2-fraktion selvä korostuminen.

Kun S -Prot-Fr -tutkimuksessa todetaan uusi M-komponenttilöydös, tehdään ilman eri pyyntöä jatkotutkimuksena immunofiksaatio M-komponentin tyypittämiseksi.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2522 | S -Prot-Fr Ei