Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI, FRAKTIOT (seerumin elektroforeesi)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
10.11.2023

2522 • S -Prot-Fr

luo samanaikaisesti tutkimuksen 2516 S -Prot

Johdanto

Elektroforeettisen liikkuvuutensa perusteella seerumin proteiinit jaetaan kuuteen pääfraktioon (albumiini-, alfa1-, alfa2-, beeta1-, beeta2- ja gammafraktio). Useimmat fraktiot sisältävät monta eri proteiinia, jotka ovat erillisen metabolisen kontrollin alaisia. Yksiselitteistä tietoa saadaan vain kahdesta fraktiosta, albumiinista ja gammaglobuliineista. Muiden fraktioiden tulkintaan tarvitaan kliinisiä taustatietoja.

Indikaatiot

M-komponentin (paraproteiinin) epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

S -Prot-Fr luo pyyntövaiheessa vastaukseen tarvittavan tutkimuksen S -Prot.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia, vältettävä hemolyysiä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesi ja densitointi.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Normaalisti seerumin elektroforeesissa ei tule esiin M-komponenttia.

Kun S -Prot-Fr -tutkimuksessa todetaan uusi M-komponenttilöydös tai löydökset antavat muutoin aiheen selvittää monoklonaalisen gammapatian mahdollisuutta, tehdään ilman eri pyyntöä jatkotutkimuksena immunofiksaatio mahdollisen M-komponentin tyypittämiseksi, mikäli hoitoyksikkö ei ole valmiiksi pyytänyt immunofiksaatiota. Seurantanäytteissä laboratorio ohjelmoi jatkotutkimuksena immunofiksaation, jos M-komponentin liikkuvuus on muuttunut tai todetaan aiemmasta poikkeavia löydöksiä.

Monoklonaalisissa gammapatioissa nähdään useimmiten selvärajainen fraktio α2 – gamma-alueella. M-komponentti (paraproteiini) voi visualisoitua omana fraktionaan, kun sen pitoisuus on vähintään noin 1 g/l. Myeloomassa todetaan yleensä selvä M-komponenttilöydös. Kuitenkin pieni osa taudeista tulee esille vain virtsan kevytketjuerityksenä (2520 dU-Prot-Fr).

Myös muut sairaudet voivat aiheuttaa seerumin elektroforeesiin muutoksia, jotka eivät välttämättä ole erotettavissa monoklonaalisesta gammapatiasta ilman immunofiksaatiota. Esimerkiksi infektioiden alussa tavataan α1-, α2– ja β2-vyöhykkeiden proteiinien lisääntymistä akuutin faasin proteiinien vasteesta johtuen. Parissa viikossa myös gammaglobuliinitaso nousee. Kroonisiin infektioihin, autoimmuunitauteihin ja maksakirroosiin liittyy usein albumiinipitoisuuden ja transferriinipitoisuuden lasku ja gamma-alueen eriasteista korostumista. Raudanpuuteanemiassa näkyy β1-fraktion nousu (transferriini). Nefroottisessa oireyhtymässä albumiini- ja gammaglobuliinifraktiot vähenevät näiden proteiinien lisääntyneestä virtsaan suodattumisesta johtuen. Samanaikaisesti todetaan α2-fraktion selvä korostuminen.