Tulosta

Tutkimus:
LAKTAATTI, plasma

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
25.8.2022

2184 • fP-Laktaat

Johdanto

Laktaatti on anaerobisen glukoosimetabolian lopputuote. Kohonneita laktaattipitoisuuksia tavataan voimakkaan lihasrasituksen jälkeen, hypoksiassa, metaboliahäiriöissä, myrkytyksissä sekä perinnöllisissä energia-aineenvaihdunnan sairauksissa.

Indikaatiot

Eri syistä johtuva laktaattiasidoosiepäily.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan tulee olla levossa 30 min ennen näytteenottoa. Varmimmin oikea tulos saadaan kahden tunnin levon jälkeen paastonäytteestä. Näyte kuitenkin otetaan, vaikka potilas ei ole paastonnut.

Näyteastia

Fluoridioksalaattiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa. Suositellaan paastonäytettä, kylmänäytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte toimitetaan kylmässä mahdollisimman pian laboratorioon, jossa näyte kylmäsentrifugoidaan ja siitä erotetaan plasma välittömästi. Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia ja 2 viikkoa jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys säilytyslämpötilavaatimusten mukaisesti.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

0.5 – 2.2 mmol/l

Tulkinta

Plasman laktaattipitoisuus nousee voimakkaassa lihasrasituksessa 10 – 20 -kertaiseksi lepotilaan verrattuna. Terveillä henkilöillä laktaattipitoisuus palaa rasituksen jälkeen lepotasolle muutamassa tunnissa. Plasman laktaattipitoisuus nousee myös nopeasti alkaneen, verenkierto- ja hengityselinten toimintahäiriön aiheuttaman hypoksian seurauksena. Kroonisessa hypoksiassa laktaattipitoisuudet eivät sanottavasti nouse. Diabeettisessa ketoasidoosissa syntyy ketoaineiden lisäksi usein myös runsaasti laktaattia. Alkoholin käyttö saattaa nostaa hieman plasman laktaattipitoisuutta samoin kuin salisylaatit ja metanolimyrkytys. Harvinaisia laktaattiasidoosin aiheuttajia ovat eräät maligniteetit ja aineenvaihduntasairaudet.

Virhelähteet

Metamitsoli (Litalgin®), N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) voivat suurina pitoisuuksina häiritä määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.