Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI, FRAKTIOT (vuorokausi- ja kertavirtsasta; elektroforeesi)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.9.2012

2523 • U -Prot-Fr

2520 • dU-Prot-Fr

Johdanto

Immunoglobuliinit koostuvat kevyistä (kappa ja lambda) ja raskaista (myy, gamma, alfa, delta, epsilon) ketjuista. Plasmasolujen ja B-lymfosyyttien synteesissä kevyitä ketjuja valmistetaan enemmän kuin raskaita, jolloin normaalisti vähäinen ylimäärä siirtyy solun ulkoiseen tilaan ja plasmaan. Munuaisissa se suodattuu virtsaan ja reabsorboidaan takaisin tubulussoluihin, joiden lysosomit hajoittavat kevyet ketjut. Patologisissa tilanteissa kevyiden ketjujen eritys virtsaan on lisääntynyt tubulusvaurion ja/tai lisääntyneen munuaiserityksen takia. Myeloomassa kevytketjueritys on luonteeltaan monoklonaalista.

Indikaatiot

Myelooman diagnostiikka. Myelooman seurannassa suositellaan käytettäväksi kvantitatiivisia kevytketjumäärityksiä (ks. ”Proteinurian tyypittäminen”).

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 11 ml

Näyte

10 ml virtsaa. Säilöntäaineita ei lisätä.
Vuorokausierityksen määritykseen lähetetään näyte mitatusta vuorokausivirtsasta. Astia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Vuorokausivirtsa sekoitetaan. Tilavuus mitataan ja merkitään putken tarraan. Näytteestä tehdään aina ensin kokonaisproteiinimääritys.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa,lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Elektroforeesi agaroosigeelillä, ja monoklonaalinen kevytketju tyypitetään immunofiksaatiolla.

Tulos valmiina

Neljän arkipäivän kuluessa.

Viiteväli

Normaalisti virtsaan erittyy vuorokaudessa alle 0.01 g vapaita, polyklonaalisia kappa- ja lambdaketjuja. Nämä eivät värjäysmenetelmällämme tule esiin.

Tulkinta

Myeloomassa sairaan solukloonin tuottama paraproteiini (M-komponentti) on tavallisimmin kokonainen immunoglobuliinimolekyyli. Silloinkin virtsaan erittyy usein huomattavia määriä vapaita kevyitä ketjuja, jotka ovat joko kappa- tai lambda-tyyppiä. Bi- tai oligoklonaalisia tauteja on kuvattu myös menetelmien herkistymisen myötä. Kevytketjumyeloomassa solut tuottavat vain vapaita kevyitä ketjuja. Munuaisvaurion edetessä voi myeloomapotilaalla erittyä virtsaan sekä kevyitä ketjuja että kokonaisia immunoglobuliineja. Kevyiden ketjujen eritystä virtsaan esiintyy myelooman lisäksi Waldenströmin taudissa.

Kevyiden ketjujen tutkiminen myelooman diagnostiikassa on välttämätöntä, koska osassa tapauksia paraproteiinia ei voida osoittaa seerumista lainkaan, mutta virtsassa on selvä löydös.

Virtsassa esiintyy polyklonaalista immunoglobuliinien, niiden kevyiden ketjujen ja muidenkin proteiinien eritystä myös munuaisvaurioon liittyen.

Lisätiedot

Monoklonaalisten kevyiden ketjujen epäilyt ja löydökset varmistetaan immunofiksaatiolla ilman eri pyyntöä.