Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOFENOTYYPITYS, VERITAUTI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
26.2.2021

3744 • B -HemaFc

Veri

3745 • Bm-HemaFc

Luuydin

3746 • Ts-HemaFc

Kudos

6236 • Li-HemaFc

Selkäydinneste

6237 • Af-HemaFc

Muu aspiraationeste

Johdanto

Virtaussytometrista immunofenotyypitystä käytetään mm. akuuttien leukemioiden ja kroonisten lymfoproliferatiivisten sairauksien diagnostiikassa ja jäännöstaudin seurannassa. Akuutissa leukemiassa tutkimus tehdään ensisijaisesti luuytimestä. Lymfosytoosien diagnoosivaiheen tyypitys voidaan tehdä myös verinäytteestä etenkin silloin, kun luuydinnäytteen otto ei muutoin ole tarpeen. Jäännöstaudin seurantaan soveltuvat vain luuydinnäytteet (joitakin lymfoomia voidaan seurata verestä).

Tutkimuksella voidaan etsiä mahdollista hematolymfaattista maligniteettia myös nesteistä (esim. likvor, BAL, pleuraneste) tai kudosnäytteistä (esim, imusolmuke, neulabiopsia).

Tiedustelut

Virtaussytometria, p. 03 311 76535

Näytteenotosta ja lähettämisestä on sovittava etukäteen hematologian laboratorion kanssa. Kiireellisissä tapauksissa on otettava yhteys myös laboratoriohematologiin.

Päijät-Häme: Bm-HemaFc -tutkimus on varattava viimeistään edellisenä päivänä sternaalien ajanvarauskirjalle (4100ST). Bm-HemaFc -näytteet on otettava viimeistään klo 9.30 ma-to (ei pe eikä aattona). Hematologian laboratorio soittaa näytteistä virtaussytometrialle edellisenä päivänä. Muut HemaFc-pyynnöt hoitoyksikkö ilmoittaa lajitteluun p. (044 440) 6123 viimeistään edellisenä päivänä. Lajittelu soittaa näytteistä virtaussytometrialle edellisenä päivänä. Likvor-näyte voidaan ottaa klo 14 mennessä.

 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lääkärin lähete joko suoraan ATK-järjestelmään tai paperilähetteenä. Kiinnitettävä huomio riittäviin esitietoihin.

Näyteastia

EDTA-putki  5/3 ml (luuydin, veri)

EDTA-putki 7/6 ml (BAL, pleuraneste, askites)

Transfix-putki (likvor)

Bm-Kromos-putki (RPMI-elatusaineputki) neulabiopsiat ja kudospalat

Näyte

3 ml EDTA-verta, 1 – 2 ml luuydinaspiraattia (3 ml:n EDTA-putkeen).

Mikäli luuydinaspiraationäyte otetaan jäännöstautitutkimusta varten, se tulee ottaa ensimmäisenä näytteenä ko. pistokohdasta. Tällä järjestelyllä pyritään minimoimaan näytteen laimeneminen perifeerisellä verellä. Mikäli kyseessä on Alltogether-tutkimukseen kuuluva jäännöstautitutkimus, tehdään pyyntö Bm-A2GFc (23040) ja näytemäärä on tuolloin 5 ml.

TAYS:n ulkopuolelta pyydetään lähettämään luuydinaspiraationäytteen yhteydessä 2-3 kpl värjäämättömiä luuytimen puristevalmisteita. Jos pintamerkkitutkimus pyydetään verestä, lähetetään mukana 2 kpl värjäämättömiä veren sivelyvalmisteita.

Tuore kudospala elatusaineessa (RPMI, ns. kromosomiputki) tai keittosuolakääreessä (vain TAYS). Neulabiopsia aina elatusaineessa (RPMI, ns. kromosomioputki).

Likvor-näyte Transfix-putkeen (vähintään 1 ml näytettä putkeen). Tilataan Fimlabin virtaussytometrialta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Veri- tai luuydinnäyte tulee toimittaa laboratorioon huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti saman päivän aikana (mikäli potilaalla on todettu voimakas kylmäagglutiniiini, näyte lähetetään +37ºC lämpötilassa). Näyte säilyy korkeintaan seuraavaan päivään (veri, luuydin). Perjantaisin tai aattopäivinä näytteen tulee olla laboratoriossa aamupäivän aikana.

Kudosnäyte (esim. imusolmuke) lähetetään elatusaineessa. Tekopaikassa näyte säilytetään +4°C lähetyshetkeen asti. Näytteen kuljetus huoneenlämmössä. Näyte säilytetään +4°C analysointivaiheeseen asti.  Säilyy elatusaineessa 3 vrk:tta.

Likvor-näyte säilytetään lähetyshetkeen asti jääkaapissa. Voidaan lähettää huoneenlämmössä laboratorioon. Näyte säilytetään +4°C analysointivaiheeseen asti.  Säilyy 3 vrk:tta.

Menetelmä

Virtaussytometria

Tulos valmiina

Arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Pakottavissa tapauksissa tutkimus pyritään suorittamaan myös muina aikoina erikseen sovittaessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.