Tulosta

Tutkimus:
LDL-RESEPTORIGEENIN MUTAATIO, DNA-TUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka, Molekyylibiologia

Päivitetty:
1.6.2023

5304 • B -LDLRe-4

(Helsinki, Pohjois-Karjala, Turku ja Pori)

38650 • B -LDLRe-2

(Helsinki ja Pohjois-Karjala)

5296 • B -LDLRT-D

(Turku)

5297 • B -LDLRB-D

(Pori)

Johdanto

Familiaalinen eli perinnöllinen hyperkolesterolemia (FH) periytyy vallitsevasti ja johtuu yleensä LDL-reseptorigeenissä (LDLR) olevasta mutaatiosta, joka heikentää kolesterolin imeytymistä verestä ja siksi lisää kiertävän LDL-kolesterolin määrää. Suomessa yleisimmät LDL-reseptorigeenin mutaatiot ovat FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Pori ja FH-Turku, jotka aiheuttavat yhdessä lähes 80 % FH-tapauksista. Näiden mutaatioiden lisäksi Suomessa tavataan myös harvinaisempia LDL-reseptorigeenin mutaatioita, kuten FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12. Mutaatioiden esiintyminen vaihtelee alueellisesti, mutta em. seitsemän mutaatiota kattavat noin 93 % suomalaisilla FH-potilailla kuvatuista LDL-reseptorigeenin mutaatioista.

FH-tautia sairastaa n. 10 000 suomalaista. LDL-reseptorigeenin mutaation heterotsygoottisia kantajia (mutaatio vain toisessa geenikopiossa) on Suomessa noin 1/500. Valtaosalla heterotsygooteista kokonaiskolesteroliarvot ovat korkeita, usein yli 10, mutta voivat olla merkittävästi matalampiakin, jopa lähellä normaalitasoja. Kohonnut taso johtuu LDL-kolesterolin suuresta määrästä. HDL-arvo on normaali tai hivenen matala, ja triglyseriditasot ovat yleensä normaalit, jollei ole muuta syytä niiden poikkeavuuteen. Potilaat, joilla on mutaatio LDL-reseptorigeenin molemmissa geenikopioissa, saattavat sairastua sepelvaltimotautiin jo lapsuusiässä, ja tauti on heillä varsin vaikea. Homotsygotia on kuitenkin hyvin harvinaista, se esiintyy noin yhdellä miljoonasta suomalaisesta.

LDL-reseptorigeenivirheiden nykyinen merkitsemistapa on kansainvälisten ohjeistusten ja referenssitietokantojen HGVS:n ja ClinVar:n mukaan:

FH-Helsinki g.39215_47749del8535 (NG_009060.1)

FH-Pohjois-Karjala c.925_931delCCCATCA, p.(Pro309Lysfs) (refSNP:rs387906304, RefSeq: NM_000527)

FH-Pori c.1202T>A, p.(Leu401His) (refSNP: rs121908038,  RefSeq: NM_000527)

FH-Turku c.2531G>A, p.(Gly844Asp) (refSNP: rs121908037, RefSeq: NM_000527)

Tiedustelut

Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, genetiikan laboratorio, puh. 03 – 311 75328.

 

Indikaatiot

Familiaalisen hyperkolesterolemian diagnostiikka. Tunnetun FH-Helsinki-, FH-Pohjois-Karjala-, FH-Turku- tai FH-Pori -potilaan lähisukulaisten tutkiminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

LDL-reseptorigeenistä on löydetty useita erilaisia mutaatioita, joista neljä Suomessa yleisintä ovat FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Pori ja FH-Turku. Tutkimuksen hinta määräytyy valittujen osatutkimusten mukaan. Mikäli kyseessä ei ole lähisukulaisen tutkiminen yksittäisen tunnetun mutaation osalta, suositellaan tilaamaan kaikki 4 mutaatiota.

5304 sisältää neljä mutaatiota (FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Pori ja FH-Turku)
38650 sisältää kaksi yleisintä LDL-reseptori -mutaatiota (FH-Helsinki ja FH-Pohjois-Karjala)
5296 sisältää vain FH-Turku -mutaation
5297 sisältää vain FH-Pori -mutaation

Harvinaisemmat FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12 ovat tilattavissa B -DNAmut -nimikkeellä (ATKno 23371).

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näyte

Yksi 3 ml EDTA-veriputki riittää kaikkiin yllä mainittuihin tutkimuksiin.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä. Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa. Näyte voidaan myös pakastaa ja lähettää pakastettuna.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktioon eli PCR-tekniikkaan perustuva DNA-analyysi.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.
Ainoastaan positiivinen löydös on diagnostinen, sillä negatiivisissa tapauksissa voi potilaalla olla joku muu harvinaisempi FH-tyyppi.