Tulosta

Tutkimus:
ASPERGILLUS, NUKLEIINIHAPPO (kval)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
31.5.2021

6077 • -AspeNhO

Indikaatiot

Invasiivisen aspergillus-infektion toteaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete -kohtaan tulee kirjata näytteen laatu (esim. BAL-neste, virtsa), sekä näytteenottokohdan anatominen sijainti.

Näyteastia

Tehdaspuhdas tai steriili muoviputki tai -purkki 3 – 10 ml, riippuen näytteen laadusta

Näyte

Tarvittavat näytemäärät:

BAL-nestettä  10 – 5 ml
selkäydinnestettä  (likvoria)  vähintään 1 ml
pleuranestettä vähintään 1 ml
tai kudos-/ biopsiapala halkaisija mielellään yli 3mm

(Menetelmää ei ole testattu likvor- ja pleuranestenäytteillä).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte on toimitettava alihankintalaboratorioon mahdollisimman pian. Näytettä voidaan tilapäisesti säilyttää jääkaappilämpötilassa enintään 3 vrk. Lähetys kylmässä.

Menetelmä

Semikvantitatiivinen, reaaliaikainen LightCycler-PCR. (nukleiinihapon osoitus)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Tulkinta

Tulos vastataan joko positiivisena tai negatiivisena.

Menetelmä on spesifinen A.fumigatus-lajeille. Muut patogeeniset Aspergillus.lajit, kuten A.flavus ja
A. niger, eivät tällä testillä löydy.

Testin positiivisuuden raja on asetettu tasolle, jolla se erottaa hengitysteiden sienikolonisaatiot todellisista infektioista. Näillä rajoilla testin herkkyys BAL-näytteistä on 73 % ja spesifisyys 93 % (PPV 73 %, NPV 95 %). Tutkimuksessa testi antoi positiivisen tuloksen kaikista biopsiapaloista, joista oli viljelyssä kasvanut A. fumigatus.