Tulosta

Tutkimus:
VALPROAATTI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
25.8.2022

3681 • S -Valpr

Johdanto

Natriumvalproaatti on antiepileptinen lääke. Seerumin huippupitoisuus saavutetaan valmisteesta riippuen 1 – 10 tunnissa suun kautta otetun lääkityksen jälkeen. Lääkkeen puoliintumisaika aikuisilla on 12 – 19 h ja lapsilla se on yleensä tätä nopeampi, mutta muiden epilepsialääkkeiden samanaikainen käyttö voi lyhentää puoliintumisajan aikuisillakin 6 – 8 tuntiin. Vastasyntyneillä ovat puoliintumisajoissa havaittavat erot huomattavan suuria vaihdellen 10 – 67 h välillä. Natriumvalproaatti sitoutuu seerumin proteiineista pääasiassa albumiiniin noin 90 %:sti. Proteiineihin sitoutuminen on annosriippuvaista ja kyllästävää. Lääke poistuu elimistöstä munuaisten kautta ja lähes yksinomaan metaboliitteina, vain 1 – 3 % annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos käytössä on iltalääkitys, otetaan näyte mahdollisimman myöhään loppuiltapäivästä. Näin toimien vältytään imeytymis- ja jakautumisvaiheen aiheuttamalta virheellisen korkealta tulokselta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 48 tuntia huoneenlämmössä ja viikon jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen (enintään 3 kk) säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Homogeeninen, entsymaattinen immunoassay-menetelmä

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Terapeuttinen alue 350 – 700 µmol/l

Tulkinta

Valproaatin eliminaatio hidastuu maksakirroosissa ja munuaisten vajaatoiminnassa. Fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini ja primidoni pienentävät seerumin valproaattipitoisuutta nopeuttamalla lääkkeen metaboliaa.