Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (selkäydinnesteestä, sisältää värjäyksen)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
20.2.2024

1154 • Li-BaktVi

Indikaatiot

Meningiittiepäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Lähetteestä on ilmettävä, epäilläänkö vahvasti bakteerimeningiittiä vai halutaanko sen mahdollisuus vain poissulkea.

Näyteastia

FAB- tai tioglykolaattiputki (kierrekorkillinen!)
Tehdaspuhdas/steriili putki

Näyte

Näytteen otto viljelyyn ja värjäykseen:

Viljelyä varten otetaan tippa likvoria huoneenlämpöiseen FAB/tioglykolaattiputkeen.
Värjäystä varten otetaan muutama tippa likvoria tehdaspuhtaaseen/steriiliin putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja toimitetaan laboratorioon viivytyksettä. Näyte ei saa kuljetuksen aikana jäähtyä alle huoneenlämpötilan.

Menetelmä

Aerobiviljely rikastuksineen sekä värjäys suoraan näytteestä. Selkäydinnesteestä kasvava bakteeri tunnistetaan ja sille määritetään laaja mikrobilääkeherkkyys.

Tulos valmiina

Värjäystulos: samana päivänä. Positiivinen värjäystulos ilmoitetaan välittömästi puhelimitse.

Viljelytulos: alustava positiivinen viljelytulos ilmoitetaan puhelimitse viljelyä seuraavana päivänä. Lopullinen vastaus yleensä 2 – 3 vrk:n kuluessa. Negatiivinen viljely vastataan 1 vrk:n kasvatuksen jälkeen ja tarkastetaan lopullisesti 2 vrk:n kasvatuksen jälkeen.

Huom. Vain potilaan ensimmäinen positiivinen löydös ilmoitetaan puhelimitse.

Negatiivisena vastattujen näytteiden rikastusputkia (FAB/tioglykolaattiputki) tarkastellaan mahdollisen kasvun havaitsemiseksi päivittäin aina 10 vrk:n ajan viljelystä . Mikäli rikastusputkessa havaitaan kasvua, tehdään putkesta sekä aerobi- että anaerobimaljaviljely. Kasvava bakteeri/bakteerit tunnistetaan ja vastataan huomautuksin ”Kasvaa rikastusviljelyn kautta” ja ”Aiemmin vastattu negatiivisena”.  Rikastusviljelyssä kasvavista, aiemmin negatiivisina vastatuista löydöksistä ilmoitetaan puhelimitse.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Näytteessä kasvavat bakteerit vastataan ja niiden merkitsevyyteen otetaan kantaa.

Virhelähteet

Mikrobilääkitys, puutteellinen aseptiikka näytteenotossa, hidas kuljetus, näytteen jäähtyminen kuljetuksen aikana.