Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (selkäydinnesteestä, sisältää värjäyksen)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
28.4.2022

1154 • Li-BaktVi

1154 • Li-BaktVi

Indikaatiot

Meningiittiepäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Näyteastia

Tioglykolaattiputki
Tehdaspuhdas/steriili putki
Objektilasi ja -kotelo

Näyte

Näytteen otto viljelyyn ja värjäykseen:

Viljelyä varten otetaan tippa likvoria huoneenlämpöiseen tioglykollaattiputkeen.
Värjäystä varten otetaan muutama tippa likvoria tehdaspuhdas/steriiliin putkeen.

Lisäksi voidaan ottaa tippa likvoria objektilasille kuivumaan mikäli tämä pystytään laadukkaasti tekemään. Kuiva näytelasi lähetetään kuljetuskotelossa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja toimitetaan laboratorioon viivytyksettä. Näyte ei saa kuljetuksen aikana jäähtyä alle huoneenlämpötilan.

Menetelmä

Aerobiviljely rikastuksineen sekä värjäys suoraan näytteestä. Selkäydinnesteestä kasvava bakteeri tunnistetaan ja sille määritetään laaja mikrobilääkeherkkyys.

Tulos valmiina

Värjäystulos: samana päivänä. Positiivinen värjäystulos ilmoitetaan välittömästi puhelimitse.

Viljelytulos: alustava positiivinen viljelytulos ilmoitetaan puhelimitse viljelyä seuraavana päivänä. Lopullinen vastaus yleensä 2 – 3 vrk:n kuluessa. Negatiivinen viljely vastataan 1 vrk:n kasvatuksen jälkeen ja tarkastetaan lopullisesti 2 vrk:n kasvatuksen jälkeen.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Näytteessä kasvavat bakteerit vastataan ja niiden merkitsevyyteen otetaan kantaa.

Virhelähteet

Mikrobilääkitys, puutteellinen aseptiikka näytteenotossa, hidas kuljetus, näytteen jäähtyminen kuljetuksen aikana.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1154 | Li-BaktVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
1154 | Li-BaktVi Ei