Tulosta

Tutkimus:
SELKÄYDINNESTEEN OSOITUS (KVAL), eritteestä

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
16.3.2017

3551 • Se-Likvo-O

Johdanto

Erite voi sisältää likvoria mm. trauman, leikkauksen, tulehduksen, tuumorin tai synnynnäisen epämuodostuman johdosta. Seerumissa ja kudosnesteissä transferriinia esiintyy vain beta-1-fraktiossa, mutta likvorissa sekä beta-1- että beta-2-fraktiossa. Tutkimus perustuu jälkimmäisen, beta-2- eli tau-transferriinin osoittamiseen tutkittavasta näytteestä. Vertailussa käytetään potilaan seerumia ja tunnettuja likvorinäytteitä, koska seerumissakin voi joskus esiintyä beta-2-alueen transferriinia geneettisistä tai hankinnaisista syistä.

Indikaatiot

Likvorivuotoepäily

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteen sujuvaa käsittelyä varten on pyyntöä tehtäessä annettava seuraavat tiedot Lähete/ lisätieto -kohtaan:
1) Näytteen laatu ja sen ottoon liittyneet erityisongelmat.
2) Päivämäärä, jolloin vastaus tarvitaan.
3) Hoitavan lääkärin nimi, yhteyspuhelinnumero ja mahdollinen soittoaika.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

0.5 – 3 ml tutkittavaa eritettä. 

Lisäksi 0.5 ml seerumia. 

Eritenäytettä joudutaan konsentroimaan, joten tulos on varmempi, jos näytettä on useita millilitroja. Selvästi verisestä, limaisesta tai viskoosista näytteestä tutkimusta ei yleensä kannata tehdä.

Nenäerite: Nenäerite on kerättävä ammattihenkilön ohjauksessa liman välttämiseksi. Nenäliman osuuden vähentämiseksi nenä niistetään kevyesti, minkä jälkeen potilas istuu etukumarassa ja valuva tai tippuva kirkas, vesimäinen neste kerätään tehdaspuhtaaseen näyteputkeen. Nenänielusta näyte voidaan myös imeä ruiskuun.

Korvaerite: Korvakäytävä puhdistetaan ensin mahdollisesta vahasta ja muusta eritteestä. Näytteenotossa korvalääkäri imee välikorvasta tutkittavan eritteen joko ruiskuun tai imuun, johon on liitetty mahdollisuuksien mukaan keräin. Näytteeksi pyritään lähettämään ainakin 500 µl nestettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys jääkaapissa, kylmäkuljetus, näyte ei saa jäätyä. Näyte toimitettava laboratorioon viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesin jälkeinen immunofiksaatio, vasta-aineena anti-transferriini.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Metodisia ja tulkinnallisia vaikeuksia aiheutuu silloin, kun näyte on niukka tai viskoosi. Tällöin esikäsittelyä ei voi tehdä ja näytteen aplikointi voi osoittautua vaikeaksi. Menetelmän herkkyys saattaa olla riittämätön sekaeritteiden tutkimiseen, koska kokonaisproteiinipitoisuus esimerkiksi verikontaminaatiosta johtuen saattaa olla korkea ja likvorin osuus näytteessä vähäinen. Tällöin eritteen muista komponenteista johtuva proteiiniylimäärä vaikeuttaa likvorille spesifisten fraktioiden havaitsemista.

Virhelähteet

Näyte on otettava aina terveydenhuollonammattihenkilön (sairaanhoitaja tai lääkäri) läsnä ollessa. Näin pyritään välttämään selvästi limaiset ja viskoosit näytteet, jotka eivät sovellu tutkittaviksi. Näiden näytteiden kohdalla väärän negatiivisen tuloksen riski on suuri.