Tulosta

Tutkimus:
KARBAMATSEPIINI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.3.2023

2027 • S -Karba

Johdanto

Karbamatsepiini on antiepileptinen sekä neuro- ja psykotrooppinen lääkeaine, jonka huippupitoisuus veressä saavutetaan valmisteesta riippuen 2 – 24 tunnin kuluttua suun kautta otetun annoksen jälkeen. Lääke sitoutuu plasman proteiineihin 70 – 80 %:sti. Hoitotasolle päästään 1 – 2 viikossa. Karbamatsepiinin puoliintumisaika on keskimäärin 36 tuntia, mutta toistuvassa käytössä se lyhenee n. 16-24 tuntiin autoinduktion vuoksi. Karbamatsepiini metaboloituu farmakologisesti aktiiviseksi epoksidimetaboliitiksi, jonka pitoisuus on n. 30 % karbamatsepiinin pitoisuudesta. Lääke poistuu elimistöstä virtsan ja vähemmässä määrin myös ulosteiden välityksellä.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta. Myrkytysepäily.

Potilaan esivalmistelu

Verinäyte otetaan, mikäli mahdollista, ennen tavanomaista aamuannosta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos se on perillä seuraavana päivänä, muutoin lähetys säilytyslämpötilan mukaisesti. Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa ja pakastettuna 4 kk.

Menetelmä

Homogeeninen mikropartikkeli-immunomääritys (KIMS)

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä, myrkytysepäilyissä päivystystutkimus.

Viiteväli

Terapeuttinen alue 17 – 50 µmol/l

Pitoisuuteen vaikuttavat muut mahdollisesti käytössä olevat lääkeaineet.

Tulkinta

Eräiden metabolian inhibiittorien kuten makrolidiantibioottien (erytromysiini), konatsoliryhmän sienilääkkeiden, isoniatsidin, joidenkin kalsiumkanavan salpaajien (verapamiili, diltiatseemi) ja dekstropropoksifeenin, on todettu kohottavan veren karbamatsepiinipitoisuutta. Muun muassa fenobarbitaali ja fenytoiini voivat puolestaan nopeuttaa karbamatsepiinin eliminaatiota.

Virhelähteet

Karbamatsepiinin pääasiallisen farmakologisesti aktiivisen metaboliitin karbamatsepiini-10,11-epoksidin ristireaktio käytettävän vasta-aineen kanssa voi nostaa tulosta korkeilla pitoisuustasoilla.

Munuaisten vajaatoiminta muuttaa karbamatsepiinin metaboloitumisnopeutta, mikä saattaa vaikuttaa pitoisuuteen.