Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI D

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
19.12.2023

1670 • S -IgD

Johdanto

Immunoglobuliini D on yksi viidestä immunoglobuliiniluokasta ja sen pitoisuus seerumissa on kovin pieni, usein alle käytetyn menetelmän detektiorajan. IgD-pitoisuuden fysiologista merkitystä ei tunneta hyvin; selvästi suurentuneet pitoisuudet johtuvat mahdollisesti joko polyklonaalisesta (reaktiivisesta) tai monoklonaalisesta IgD-plasmasolujen proliferaatiosta. Myeloomapotilaista monoklonaalista IgD-proteiinia on noin 1%:lla.

Indikaatiot

IgD-myelooman diagnostiikka ja seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia. Näyte ei saa olla hemolyyttinen tai lipeeminen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 2 – 3 vrk, jonka sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Turbidometrinen

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

alle 140 mg/l

Tulkinta

IgD-pitoisuuden normaalivaihtelualue on laajempi kuin muiden immunoglobuliinien. Lieville poikkeamille viitearvoista ei tiedetä kliinistä merkitystä. IgD-myeloomassa pitoisuus nousee moninkertaisesti viitearvorajan yläpuolelle. Koska normaalipitoisuus on niin matala, voidaan IgD-määrityksellä helposti seurata IgD-myelooman hoidon onnistumista.