Tulosta

Tutkimus:
HEPARIINITROMBOSYTOPENIATUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
30.11.2023

4399 • B -HeparTP

6234 • S -HepFu

Jatkotutkimus, ei voi pyytää erikseen.

Johdanto

Hepariinin aiheuttaman trombosytopenian ja tukostaipumuksen (HIT) diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja laboratoriomäärityksiin. Hepariinin indusoimat vasta-aineet, jotka kohdistuvat hepariini-PF4-kompleksia kohtaan, määritetään kvantitatiivisella ELISA-menetelmällä (HPIA, anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay). Funktionaalisella menetelmällä (HIPA, heparin-induced platelet activation test) varmistetaan, että vasta-aineet kykenevät myös aktivoimaan trombosyyttejä hepariinin läsnäollessa. Negatiivinen vasta-ainetulos HPIA:lla sulkee suurella todennäköisyydellä pois HIT-epäilyn, joten jatkotutkimus HIPA:lla ei ole tarpeen. Vasta-ainepitoisuuden suurentuessa myös HIT:n ja tukosten todennäköisyys suurenee. Osassa tapauksia vasta-aineet eivät kuitenkaan kykene aktivoimaan trombosyyttejä, eivätkä siten aiheuta HIT:ä. Tästä syystä kaikki positiiviset vasta-ainelöydökset tulee kansainvälisten suositusten mukaan varmistaa funktionaalisella menetelmällä. Funktionaalisella HIPA-testillä varmennettu positiivinen HPIA:n vasta-ainelöydös yhdessä kliinisten löydösten kanssa varmentaa HIT-diagnoosin.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta.
Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Trombosyyttitutkimukset-lähete. Lähetteellä tulee mainita käytössä oleva hepariinivalmiste ja sen aloitus- ja mahdollinen lopetusajankohta sekä vastauksen saajan puhelin- ja faksinumero. Kiireellisistä tutkimuksista on sovittava etukäteen (p. 044 472 8393).

Potilaan esivalmistelu

On suositeltavaa, ettei potilas saisi hepariinia 6 tuntiin ennen näytteenottoa.

Näyteastia

seerumiputki geelitön, vähintään 4/3 ml

Näyte

3 ml kokoverta seerumiputkeen

Näyte suositellaan otettavaksi aikaisintaan 6 tunnin kuluttua hepariinin annosta. Jos näyte otetaan arteriakanyylistä, tulee ensin ottaa n. 10 ml:n hukkanäyte ja varsinainen näyte vasta sen jälkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä kokoverenä. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää viikonlopun tai arkipyhien yli jääkaapissa. LÄHETYSOSOITE: Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus PF4:n ja hepariinin avulla EIA-tekniikalla sekä EIA-positiivissa tapauksissa trombosyyttien aktivaatiotesti.

Tulos valmiina

Tutkimus (HPIA) tehdään arkisin samana päivänä, jos näyte on Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa ennen klo 12. Jos HPIA-tutkimus on positiivinen, jatkotutkimus (S-HepFu, HIPA, trombosyyttien aktivaatiotutkimus) tehdään pääsääntöisesti seuraavana arkipäivänä (ei maanantaisin eikä arkipyhän jälkeisenä päivänä) ja laskutetaan erikseen.

Huom! Jos tuloksella on kiire voidaan pyytää seulontatutkimuksena 4865 S -HepAb-O (Hepariinivasta-aineiden osoitus, veri), joka tehdään Tampereella päivystystutkimuksena. Positiivisissa tapauksissa näytteestä tehdään B -HeparTP automaattisesti kahden arkipäivän kuluessa. 

Tulkinta

Lausunto

PF4/hepariini -vasta-ainepitoisuuden luokittelu:
alle 30 AU/l: negatiivinen
30-49 AU/l: hyvin pieni
50-99 AU/l: pieni
100-129 AU/l: suuri
130 AU/l tai enemmän: hyvin suuri