Tulosta

Tutkimus:
HEPARIINITROMBOSYTOPENIATUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

4399 • B -HeparTP

6234 • S -HepFu

Jatkotutkimus, ei voi pyytää erikseen.

4399 • B -HeparTP

Johdanto

Hepariinin aiheuttaman trombosytopenian ja tukostaipumuksen (HIT) diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja laboratoriomäärityksiin. Hepariinin indusoimat vasta-aineet, jotka kohdistuvat hepariini-PF4-kompleksia kohtaan, määritetään kvantitatiivisella ELISA-menetelmällä (HPIA, anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay). Funktionaalisella menetelmällä (HIPA, heparin-induced platelet activation test) varmistetaan, että vasta-aineet kykenevät myös aktivoimaan trombosyyttejä hepariinin läsnäollessa. Negatiivinen vasta-ainetulos HPIA:lla sulkee suurella todennäköisyydellä pois HIT-epäilyn, joten jatkotutkimus HIPA:lla ei ole tarpeen. Vasta-ainepitoisuuden suurentuessa myös HIT:n ja tukosten todennäköisyys suurenee. Osassa tapauksia vasta-aineet eivät kuitenkaan kykene aktivoimaan trombosyyttejä, eivätkä siten aiheuta HIT:ä. Tästä syystä kaikki positiiviset vasta-ainelöydökset tulee kansainvälisten suositusten mukaan varmistaa funktionaalisella menetelmällä. Funktionaalisella HIPA-testillä varmennettu positiivinen HPIA:n vasta-ainelöydös yhdessä kliinisten löydösten kanssa varmentaa HIT-diagnoosin.

Tiedustelut

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-to 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta.
Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Trombosyyttitutkimukset-lähete.

 

Seulontatutkimusta (HPIA) tehdään arkisin. Jos alustava tulos halutaan samana päivänä, on näytteen oltava perillä trombosyyttilaboratoriossa viimeistään kello 12. Positiivinen seulontatulos varmistetaan funktionaalisella HIPA-testillä (S-HepFu), joka tehdään ilman erillistä pyyntöä ja laskutetaan erikseen. Jatkotutkimuksia tehdään arkisin (ei pääsääntöisesti maanantaisin).

 

Lähetteellä tulee mainita käytössä oleva hepariinivalmiste ja sen aloitus- ja mahdollinen lopetusajankohta sekä vastauksen saajan puhelin- ja faksinumero.

 

Kiireellisistä tutkimuksista on sovittava etukäteen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa, p. 044 472 8393.

Potilaan esivalmistelu

On suositeltavaa, ettei potilas saisi hepariinia 6 tuntiin ennen näytteenottoa.

Näyteastia

seerumiputki geelitön, vähintään 4/3 ml

TAYSin alueella tulostuu kaksi tarraa ja molemmille tarroille otetaan oma näyteputki, 5/3 ml geelitön seerumiputki x2.

Näyte

3-5 ml kokoverta seerumiputkeen

Näyte suositellaan otettavaksi aikaisintaan 6 tunnin kuluttua hepariinin annosta. Jos näyte otetaan arteriakanyylistä, tulee ensin ottaa n. 10 ml:n hukkanäyte ja varsinainen näyte vasta sen jälkeen.

TAYSin alueella näyteputkia otetaan kaksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä kokoverenä. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää viikonlopun tai arkipyhien yli jääkaapissa.

LÄHETYSOSOITE: Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus PF4:n ja hepariinin avulla EIA-tekniikalla sekä EIA-positiivissa tapauksissa trombosyyttien aktivaatiotesti.

Tulos valmiina

HPIA-tutkimus tehdään arkisin samana päivänä, jos näyte on Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa ennen klo 12. Jos HPIA-tutkimus on positiivinen, trombosyyttien aktivaatiotutkimus (HIPA) tehdään pääsääntöisesti seuraavana arkipäivänä (ei maanantaisin).

Tulkinta

Lausunto

Lisätiedot