Tulosta

Tutkimus:
HEPARIINITROMBOSYTOPENIATUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
22.9.2021

4399 • B -HeparTP

6234 • S -HepFu

Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä ei voi pyytää erikseen

4399 • B -HeparTP

Johdanto

Hepariinin aiheuttaman trombosytopenian ja tukostaipumuksen (HIT) diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja laboratoriomäärityksiin. Hepariinin indusoimat vasta-aineet, jotka kohdistuvat hepariini-PF4-kompleksia kohtaan, määritetään kvantitatiivisella ELISA-menetelmällä (HPIA, anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay). Funktionaalisella menetelmällä (HIPA, heparin-induced platelet activation test) varmistetaan, että vasta-aineet kykenevät myös aktivoimaan trombosyyttejä hepariinin läsnäollessa. Negatiivinen vasta-ainetulos HPIA:lla sulkee suurella todennäköisyydellä pois HIT-epäilyn, joten jatkotutkimus HIPA:lla ei ole tarpeen. Vasta-ainepitoisuuden suurentuessa myös HIT:n ja tukosten todennäköisyys suurenee. Osassa tapauksia vasta-aineet eivät kuitenkaan kykene aktivoimaan trombosyyttejä, eivätkä siten aiheuta HIT:ä. Tästä syystä kaikki positiiviset vasta-ainelöydökset tulee kansainvälisten suositusten mukaan varmistaa funktionaalisella menetelmällä. Funktionaalisella HIPA-testillä varmennettu positiivinen HPIA:n vasta-ainelöydös yhdessä kliinisten löydösten kanssa varmentaa HIT-diagnoosin.

Tiedustelut

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-to 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta.
Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai Trombosyyttitutkimukset-lähete.

 

 

Seulontatutkimusta (HPIA) tehdään maanantaista perjantaihin (ei arkipyhinä). Jos alustava tulos halutaan samana päivänä, on näytteen oltava perillä trombosyyttilaboratoriossa viimeistään kello 12. Positiivinen seulontatulos varmistetaan funktionaalisella HIPA-testillä. Jatkotutkimus tehdään ilman erillistä pyyntöä ja se laskutetaan erikseen. Jatkotutkimuksia tehdään arkisin (ei arkipyhinä eikä pääsääntöisesti maanantaisin).

 

 

Lähetteessä tulee mainita käytössä oleva hepariinivalmiste ja sen aloitus- ja mahdollinen lopetusajankohta sekä vastauksen saajan puhelin- ja faksinumero.

 

 

Kiireellisistä tutkimuksista on sovittava etukäteen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa, p. 044 472 8393.

Potilaan esivalmistelu

On suositeltavaa, ettei potilas saisi hepariinia kuuteen tuntiin ennen näytteenottoa.

Näyteastia

seerumiputki geelitön, vähintään 4/3 ml

TAYSin alueella tulostuu kaksi tarraa ja molemmille tarroille otetaan oma näyteputki, 5/3 ml geelitön seerumiputki x2.

Näyte

3-5 ml kokoverta seerumiputkeen

Näyte suositellaan otettavaksi aikaisintaan 6 tunnin kuluttua hepariinin annosta. Jos näyte otetaan arteriakanyylistä, tulee ensin ottaa n. 10 ml:n hukkanäyte ja vasta sen jälkeen hepariinivasta-ainenäyte.

TAYSin alueella näyteputkia otetaan kaksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä kokoverenä. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää viikonlopun tai arkipyhien yli jääkaapissa.

LÄHETYSOSOITE

Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio

Vernissakatu 1

01300 Vantaa

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus PF4:n ja hepariinin avulla EIA-tekniikalla sekä EIA-positiivissa tapauksissa trombosyyttien aktivaatiotesti.

Tulos valmiina

HPIA-tutkimus tehdään samana päivänä, jos näyte on Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa arkena ennen klo 12. Jos HPIA-tutkimus on positiivinen, trombosyyttien aktivaatiotutkimus (HIPA) tehdään pääsääntöisesti seuraavana arkipäivänä (ei maanantaisin).

Tulkinta

Lausunto

Lisätiedot