Tulosta

Tutkimus:
BORDETELLA PERTUSSIS, VASTA-AINEET

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
27.5.2021

2471 • S -BopeAb

sisältää IgG ja IgA vasta-aineet

Johdanto

Hinkuyskä on Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama hengitystieinfektio. Infektio leviää pisaratartuntana ja 1-2 viikon itämisajan jälkeen taudin yleisimpinä oireina ovat pitkittynyt, kohtauksittainen yskä ja sisäänhengityksen vinkuminen. Infektio voi olla erityisen vaarallinen pienillä lapsilla. Infektion jälkeen henkilölle kehittyy suojaava immuniteetti, joka kuitenkin heikkenee muutamassa vuodessa ja uusintainfektio on mahdollinen. Hinkuyskään on olemassa rokote, joka kuuluu suomalaisten lasten/nuorten rokotusohjelmaan.

B. pertussis -bakteeri erittää pertussistoksiinia (PT), joka on bakteerin virulenssitekijä ja paljolti vastussa hinkuyskän hengitystieoireista. Infektion aikana (tai rokotuksen jälkeen) PT:tä kohtaan muodostuu vasta-aineita, joiden määritystä käytetään hyväksi hinkuyskän diagnostiikassa. Serologiset testit eivät kuitenkaan kykene erottelemaan infektion tai rokotteen aiheuttamaa vasta-ainevastetta, joten vasta-ainelöydös on aina suhteutettava annettuihin rokotuksiin. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla vasta-ainevaste voi jäädä puutteelliseksi, minkä vuoksi pienten lasten hinkuyskädiagnoosi perustuu ensisijaisesti hinkuviljelyyn ja PCR:ään.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta,  p. 03 311 77800

Indikaatiot

Hengitystieinfektioiden selvittely, hinkuyskäepäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lisä-/lähetetiedoissa mainittava potilaan saamat pertussisrokotteet. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla ensisijainen diagnostinen tutkimus on hinkuviljely tai -PCR.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seerumi tulee erotella näytteenottopäivänä. Seeruminäytteet säilyvät 4 vrk jääkaappilämpötilassa, kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys (ja tällöin kuljetus) pakastettuna.

Menetelmä

Kemiluminesenssimenetelmään perustuva immunologinen määritys (CLIA) IgG- ja IgA-luokan pertussistoksiinivasta-aineille.

Tulos valmiina

Arkipäivisin 5 vrk:n kuluessa näytteen saapumisesta

Viiteväli

Tutkimuksesta annetaan numeerinen vastaus, tulkintarajat on esitelty taulukossa.

 

S -BopeAbG

S -BopeAbA

Negatiivinen

<40 IU/ml

<12 IU/ml

Raja-arvoinen

40-100 IU/ml

Positiivinen

≥100 IU/ml

≥12 IU/ml

 

Tulkinta

Reaktiivisiin näytteisiin liitetään lausunto. IgA- ja/tai korkea IgG-positiivisuus viittaa äskettäiseen B. pertussis -infektioon (ks. taulukko). IgA-vasta-aineet nousevat 1‐2 viikossa taudin alusta ja ovat usein koholla potilaan hakeutuessa lääkäriin, IgG-vasta-aineet hieman myöhemmin. Mikäli IgG-taso on negatiivinen tai raja-arvoinen, ja IgA-taso positiivinen, II-näytteen ottaminen on suositeltavaa mahdollisen IgG-serokonversion osoittamiseksi.

Serologiset testit eivät kykene erottelemaan infektion tai rokotteen aiheuttamaa vasta-ainevastetta, joten vasta-ainelöydös on aina suhteutettava annettuihin hinkuyskärokotuksiin – erityisesti edeltävän vuoden ajalta [korkeat (diagnostiset) vasta-ainetasot laskevat yleensä melko nopeasti (≈vuodessa) rokotuksen tai infektion jälkeen]. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla vasta-ainevaste voi jäädä puutteelliseksi, minkä vuoksi pienten lasten hinkuyskädiagnoosi perustuu ensisijaisesti hinkuviljelyyn ja PCR:ään, ja matala vasta-ainelöydös on syytä herkästi kontrolloida (II-näyte).

S -BopeAbG

S -BopeAbA

Tulkinta

Negatiivinen

Negatiivinen

Ei viitettä infektiosta

Raja-arvoinen

Negatiivinen

Ei viitettä äskettäisestä infektiosta

Negatiivinen 
tai raja-arvoinen

Positiivinen

Viittaa äskettäiseen infektioon.* Suositellaan II-näytettä.

Positiivinen

Negatiivinen tai positiivinen

Viittaa äskettäiseen infektioon.*

*tulos on suhteutettava äskettäisiin hinkuyskärokotuksiin

Virhelähteet

Vaikka näytteen hemolyyttisyydellä, lipeemisyydellä, korkealla bilirubiinipitoisuudella tai toistetuilla sulatussykleillä ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta tekstituloksiin, tälläisistä näytteistä ei suositella määrityksiä tehtäväksi.