Tulosta

Tutkimus:
ANGIOTENSIINI-1- KONVERTAASI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
1.2.2024

1092 • fS-ACE

3440 • Pf-ACE

3426 • Li-ACE

Johdanto

Angiotensiini-1-konvertaasi on peptidaasientsyymi, joka katalysoi angiotensiini 1:n pilkkoutumista angiotensiini 2:ksi keuhkokapillaarien endoteelisoluissa. Sitä esiintyy myös jonkin verran munuaisissa ja veressä.

Indikaatiot

Sarkoidoosin diagnostiikka sekä taudin aktiivisuuden ja hoidon arviointi. ACE-estäjien käytön (hoitomyöntyvyyden) kontrollointi.

Potilaan esivalmistelu

fS-ACE: 10 – 14 tunnin paasto näytteenottoa edeltävästi.

Mikäli potilaalla on ACE-estäjälääkitys ja lääkevaikutus halutaan eliminoida, tulisi lääkitys tauottaa vähintään viikko ennen tutkimusta.
Angiotensiinireseptorin salpaaja ei estä fS-ACE:n diagnostista käyttöä.

Näyteastia

fS-ACE: seerumigeeliputki 5/4 ml

Pf-ACE ja Li-ACE: tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

1 ml seerumia, pleuranestettä tai likvoria. Näytemäärä vähintään 0.5 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

fS-ACE: näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Pf-ACE ja Li-ACE: näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Verinen pleuraneste pitää sentrifugoida ja erotella tehdaspuhtaaseen putkeen mahdollisimman pian.

Menetelmä

fS-ACE ja Pf-ACE: kineettinen fotometria

Li-ACE: Inhibitor binding assay (IBA), joka perustuu spesifisen ACE-estäjän sitoutumiseen ACE-molekyylin aktiiviseen keskukseen. Menetelmä on hyvin herkkä, mikä mahdollistaa ACE:n määrityksen likvorista.

Tulos valmiina

fS-ACE ja Pf-ACE: vuorokauden kuluessa.

Li-ACE: viikon kuluessa.

Viiteväli

fS-ACE      yli 18 v: ≤ 70 U/l, mittausalaraja 5 U/l
Pf-ACE alle samaan aikaan otetun S -ACE -pitoisuuden 
Li-ACE alle 2 U/l

Lapsilla ja nuorilla tulostaso fS-ACE voi normaalisti olla aikuisia jopa 20-50 % korkeampi.

Tulkinta

Kohonnut ACE viittaa aktiiviin sarkoidoosiin. ACE saattaa olla normaali sarkoidoosissa, etenkin taudin alku- ja inaktiivissa vaiheessa ja se laskee steroidihoidon aikana. ACE voi olla korkea mm. Gaucherin taudissa, malignissa histiosytoosissa, tyreotoksikoosissa, asbestoosi- ja silikoosipotilailla, sekä joskus primaarisessa biliaarisessa kirroosissa. Sen sijaan ACE ei nouse keuhkosarkoidoosin erotusdiagnostiikan kannalta tärkeimmissä sairauksissa, kuten keuhkofibroosissa, tuberkuloosissa, syövässä ja pneumoniassa.

Mikäli potilaalla on käytössä ACE-estäjälääkitys, matala ACE viittaa hyvään hoitokomplianssiin. Muutoin pieni ACE-pitoisuus on löydöksenä täysin epäspesifinen.

Pf-ACE ja Pf-ACE/fS-ACE -suhde ovat kohonneet nivelreumaan liittyvässä pleuriitissa.

Kohonnut Li-ACE viittaa neurosarkoidoosiin.