Tulosta

Tutkimus:
IMMUUNITROMBOSYTOPENIATUTKIMUS, VASTASYNTYNEEN

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
15.2.2021

4268 • B -NAIT

Johdanto

Tutkimusnumero ja lyhenne Nimi Kenestä tutkitaan Huom!
4268 B -NAIT IMMUUNITROMBOSYTOPENIATUTKIMUS, VASTASYNTYNEEN äiti, isä, lapsi

Seulontatutkimus. Tee jokaiselle oma tutkimuspyyntö.

Sisältää trombosyyttien alloantigeenityypityksen DNA:sta (alihankintatutkimus).

(20646 B -NAITjat)

JATKOTUTKIMUKSET  

Tehdään B -NAIT -näytteistä (äiti, isä) tarvittaessa. Ei voi tilata erikseen. Laskutetaan erikseen.

Sisältää trombosyyttien autovasta-ainetutkimukset sekä seulontatutkimusten perusteella valitut allovasta-ainetutkimukset ja ristikokeet.

(20646 B -NAITjat)

SEURANTATUTKIMUKSET  äiti

Äidin vasta-ainetason seurantanäyte. Tee pyyntö tutkimukselle B -NAIT. Tutkimus muutetaan laboratoriossa. Laskutetaan B -NAITjat.

Sisältää todettujen HPA-epäsopivuuksien mukaiset vasta-ainetutkimukset.

       

20645 B -HPA1-kv

LISÄTUTKIMUS TARVITTAESSA  äiti

Tutkimuksesta sovitaan erikseen. Laskutetaan erikseen.

Sisältää HPA-1a -vasta-aineen kvantitaation.

Silloin, kun perheen vastasyntyneellä epäillään NAIT:ia

Seulontana tehdään trombosyyttien HPA-alloantigeenityypitys. Jos tutkimuksissa todetaan HPA-epäsopivuuksia, tehdään jatkotutkimuksia äidin mahdollisten HPA-allovasta-aineiden osoittamiseksi. Seulonta- ja jatkotutkimukset laskutetaan erikseen. Tarvittaessa voidaan lisätutkimuksena tehdä HPA-1a-vasta-aineiden kvantitaatio, joka laskutetaan erikseen.

Seurantanäytteet (myös perheen seuraava raskaus, jos sama isä ja äiti):

Tehdään vain tutkimukset äidin mahdollisten HPA-allovasta-aineiden osoittamiseksi.

NAIT-tutkimukset pyydetään kaikissa tapauksissa  tutkimuksella 4268 B -NAIT. Tutkimukset valitaan laboratoriossa tilanteen mukaan.

Vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenia (engl. neonatal alloimmune thrombocytopenia, NAIT) on tavallisin vastasyntyneen vaikean trombosytopenian syy. Sikiön isältään perimä, äidiltä puuttuva trombosyyttiantigeeni (HPA, human platelet alloantigen) voi aiheuttaa äidin immunisaation. IgG-luokan vasta-aineet läpäisevät istukan ja johtavat sikiön trombosyyttien ennenaikaiseen tuhoutumiseen. Alloimmuunitrombosytopeniaa ei seulota raskausaikana. Diagnostiset selvittelyt aloitetaan useimmiten syntymän jälkeen, kun lapsella todetaan vaikea trombosytopenia ja vuotokomplikaatio (aivoverenvuoto, sisäelinvuodot, petekkiat, mustelmat).

Näytteet otetaan äidistä, lapsesta ja isästä. Näytteet tutkitaan ensin tavallisimpien alloimmuunitrombosytopeniaa aiheuttavien alloantigeenien suhteen (HPA-1, -2, -3, -5, -6 ja -15). Jos äidin ja lapsen välillä todetaan HPA-epäsopivuus, tutkitaan, onko äidillä osoitettavissa vasta-aineita kyseistä tekijää kohtaan. Harvinaisten alloimmuunitrombosytopeniaa aiheuttavien antigeenien poissulkemiseksi tehdään tarvittaessa ristikoe isän trombosyyteillä ja äidin seeruminäytteellä. Jatkotutkimukset tehdään laboratorion asiantuntijan harkinnan mukaan seulontatutkimusten tulosten ja kliinisen tilanteen perusteella (HPA-vasta-aineet, autovasta-aineet, ristikokeet). Todetuissa HPA-1a-immunisaatioissa määritetään harkinnan mukaan HPA-1a-vasta-aineen pitoisuus, mikä laskutetaan erikseen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8-18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Kliiniset konsultaatiot päivystysaikana Veripalvelun tilauskeskuksen kautta p. 029 300 1001.

 

 

Indikaatiot

Vastasyntyneen trombosytopenia tai epäily sikiön trombosytopeniasta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntö sähköisesti tai käyttämällä Trombosyyttitutkimukset-lähetettä

Tutkimus tulee aina tilata etukäteen. Näytteitä ei voida ottaa perjantaisin, lauantaisin tai ennen arkipyhiä.

Kiireellisissä tapauksissa tutkimuksia tehdään sopimuksen mukaan ja tällöin suositellaan yhteydenottoa Fimlabin Trombosyyttilaboratorion lääkäriin (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393).

Näyteastia

Äiti ja isä: Seerumiputki 10/9 ml ja 4 x EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Lapsi: EDTA-putki (K3) 5/2 ml tai hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3,2%, 0.109M) 5/2,7  ml

Seurantanäyte äidistä: Seerumiputki 10/9 ml ja 4 x EDTA-putki (K2) 7/6 ml

 

Näyte

Verinäyte: Äidistä ja isästä 10 ml seerumiputki ja 3 x 10 ml (tai 4 x 7 ml) EDTA-verta. Seerumiputki otetaan aina ensimmäisenä. Lapsesta 0,5-2 ml EDTA- tai sitraattiverta.

Lapsivesinäyte: Näytteitä käsittelevien henkilöiden on käytettävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi. Näytteen tutkimisesta on aina sovittava etukäteen. 10 ml lapsivettä steriiliin kertakäyttöruiskuun. Näyte otetaan aikaisintaan raskausviikolla 16+. Näytteet tulisi ottaa alkuviikosta siten, että ne ovat SPR Veripalvelussa Kudossopeutuvuustutkimukset-laboratoriossa viimeistään torstaina klo 14.00.

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Verinäyte: Säilytys huoneenlämmössä (17‐24 °C). Kylmänä vuodenaikana näytteet on pakattava niin, että ne pysyvät huoneenlämpöisinä. Näytteen tulee olla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä. (Huom! Katso laboratorion aukioloajat.)

Verinäytteiden lähetysosoite:

Fimlab Laboratoriot Oy, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio

Vernissakatu 1

01300 Vantaa

 

Lapsivesinäyte:

Näytteen lähettämisestä on sovittava etukäteen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa (p. 044 472 8393). Näyte säilytetään huoneenlämmössä ja lähetetään välittömästi laboratorioon. Näyte ei saa jäätyä. Näytteet pakataan niin, että näyteruiskun mäntä ei pääse painumaan alas. Kiireellisyys on merkittävä selvästi pakkaukseen ja lähetteeseen. Lapsivesinäytteet tutkitaan alihankintana, minkä vuoksi lapsivesinäytteet lähetetään suoraan SPR Veripalveluun. Näytteiden lähettämistapa ja saapumisaika Helsinkiin tulee ilmoittaa etukäteen puhelimitse Veripalvelun Kudossopeutuvuustutkimukset-laboratorioon (p. 029 300 1796).

Lapsivesinäytteen lähetysosoite:

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Näytteiden vastaanotto

Kudossopeutuvuustutkimukset

Kivihaantie 7

00310 HELSINKI

Menetelmä

DNA-tutkimus (HPA-genotyypitys) ja glykoproteiinispesifinen ELISA. HPA-genotyypitys tehdään alihankintana SPR Veripalvelun kudostyypityslaboratoriossa.

Molempien vanhempien ja lapsen trombosyyttityypit tutkitaan tavallisimpien immunisaatiota aiheuttavien antigeenien suhteen. Äidin HPA-vasta-aineet määritetään glykoproteiinispesifisillä immunokemiallisilla menetelmillä käyttäen tutkimuksessa myös lapsen isän trombosyyttejä (ristikokeet äidin seerumin kanssa).

Tulos valmiina

Tulos valmistuu 2-4 viikon kuluessa riippuen lisätutkimusten määrästä. Kiireellisissä tapauksissa HPA-alloantigeenityypitys voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä. Kiireellisissä tapauksissa suositellaan yhteydenottoa Fimlabin Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimuslaboratorion lääkäriin.

Tulokset välitetään SPR Veripalveluun hoitoon liittyvien konsultaatioiden ja erikoisverivalmisteiden toimitusten mahdollistamiseksi. Veripalvelusta toimitetaan äidille toimitetaan tarvittaessa myös erikoisverikortti.

Tulkinta

Lausunto