Tulosta

Tutkimus:
PERFENATSIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
5.9.2023

3099 • S -Perfen

Johdanto

Perfenatsiini on keskivahva antipsykootti, jota käytetään ahdistuneisuuden, tuskaisuuden ja masennuksen hoitoon. Perfenatsiini imeytyy hyvin suolistosta suun kautta otettuna. Aineella on kuitenkin runsas ensikierron metabolia, minkä vuoksi sen hyötyosuus on noin 30-40 % luokkaa. Lisäksi perfenatsiinin aineenvaihdunnassa esiintyy geneettistä polymorfismia (CYP2D6). Potilaille, joilla on hidas metabolia, kertyy korkeampia pitoisuuksia. Perfenatsiinin eliminaatio tapahtuu merkittävin osin virtsaan, pääosin konjugoituna ja pieni osa vapaana. Puoliintumisaika on noin 10 tuntia. Huippupitoisuus saavutetaan 1-3 tunnin kuluttua suun kautta tapahtuneesta nauttimisesta.

Indikaatiot

Lääkepitoisuuden seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia. Näyte on suojattava valolta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy enintään 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

1.5 – 6.0 nmol/l (terapeuttinen alue)

Ekstrapyramidaalisten sivuvaikutusten on kuvattu lisääntyvän terapeuttista aluetta korkeammilla pitoisuuksilla.

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = ng/ml x 2.48

Tulkinta

Perfenatsiini metaboloituu osittain CYP2D6-entsyymin välityksellä, joten sillä on merkittäviä yhteisvaikutuksia useiden lääkeaineiden kanssa. Tällaisia ovat mm. risperidoni, imipramiini, klomipramiini, nortriptyliini, mianseriini, paroksetiini, fluoksetiini, kodeiini, propranololi ja monet muut lääkeaineet. Lisäksi mm. karbamatsepiini ja omepratsoli sekä myös tupakointi nopeuttavat perfenatsiinin eliminaatiota.