Tulosta

Tutkimus:
PERFENATSIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
29.10.2020

3099 • S -Perfen

Johdanto

Perfenatsiini on fentiatsiinijohdannainen. Sitä käytetään kroonisten psykoosien sekä muiden tuskaisuutta ja ahdistusta aiheuttavien psyykkisten häiriöiden hoitoon.

Indikaatiot

Lääkeainepitoisuuden seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml, näyte suojattava valolta.
Näytettä ei saa ottaa geeliputkeen.

Näyte

2 ml (vähintään 1 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte on suojattava valolta. Näyte säilyy 2 – 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue: 2.0 – 6.0 nmol/l

Toksinen pitoisuus: yli 12.4 nmol/l

Tulkinta

Perfenatsiini imeytyy nopeasti suolesta ja sen alkureitin metabolia on runsasta. Perfenatsiinin hydroksylaatio on polymorfista ja hitaille metaboloijille kertyy selvästi suurempia pitoisuuksia kuin muille. Perfenatsiiniannoksesta erittyy 1-2 % muuttumattomana virtsaan, 13 % sulfoksidina ja 30 % glukuronidina.

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51(01/02): 9-62.

Yksikkömuunnoskerroin: nmol/l = ng/ml x 2.48