Tulosta

Tutkimus:
KOLESTEROLI, LOW DENSITY LIPOPROTEIINIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.2.2020

4599 • fP-Kol-LDL

6433 • P -Kol-LDL

Johdanto

Veren korkean kolesterolipitoisuuden yhteys aterogeenisyyteen liittyy pääasiassa siihen kolesterolifraktioon, joka kiertää plasmassa liittyneenä low density lipoproteiineihin (LDL) ja kertyy makrofagien fagosytoositoiminnan jälkeen valtimoiden seinämiin.

Indikaatiot

Hyperlipidemioiden diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Ateriointi ei vaikuta merkittävässä määrin LDL-pitoisuuteen, mutta paastolla voidaan vakioida seurantanäytteiden otto. fP-Kol-LDL otetaan 10 – 14 tunnin paaston jälkeen ja P -Kol-LDL ilman paastoa.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Tavoitetaso pienen riskin potilailla on alle 3.0 mmol/l, suuren riskin potilailla alle 2.5 mmol/l ja erityisen suuren riskin potilailla alle 1.8 mmol/l.

Tulkinta

Käypä hoito -suositus Dyslipidemiat.

Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa todetaan suurentunut veren LDL-kolesterolipitoisuus (yli 3.0 mmol/l), koholla oleva triglyseridipitoisuus (yli 1.7 mmol/l), pieni HDL-kolesterolipitoisuus (miehillä alle 1,0 mmol/l, naisilla alle 1,2 mmol/l) tai näiden yhdistelmä. Yksittäistä kolesterolimittausta tarkempi sepelvaltimotaudin vaaraa ennustava mittari on kokonaiskolesterolin suhde HDL-kolesteroliin, jonka tulisi olla korkeintaan 4. Tarkastelussa käytetään myös LDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin välistä suhdetta sekä non-HDL -kolesterolipitoisuutta (= kokonaiskolesteroli – HDL). Lisäksi samanaikaisesti koholla oleva triglyseridipitoisuus ja kohtalaisesti koholla oleva (5 – 6.5 mmol/l) kokonaiskolesterolipitoisuus aiheuttavat yhdessä huomattavasti lisääntyneen sepelvaltimotaudin vaaran verrattuna tilaan, jossa ainoastaan kokonaiskolesteroli on koholla.

Virhelähteet

Metamitsoli (kauppanimi Litalgin®), N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) voivat suurina pitoisuuksina häiritä määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.
 
Askorbiinihappo: pitoisuus yli 5 g/l (28,4 mmol/l) saattaa häiritä mittausta.