Tulosta

Tutkimus:
HI VIRUS 1, NUKLEIINIHAPPO (KVANT)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
28.5.2021

4759 • P -HIV1Nh

4484 • -HIV1Nh

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään HI-viruksen tuotannon määrittämiseen ennen lääkehoidon aloitusta, lääkehoidon seurantaan ja mahdollisten lääkeresistenttien viruskantojen toteamiseen ja aivan alkuvaiheen tartunnan osoittamiseen. Ennen hoidon aloitusta tulisi perustaso määrittää vähintään kahdesti. Ensimmäinen hoitokontrolli on yleensä kuukauden kuluttua ja jatkoseurannat 3-4 kuukauden välein.

Näyteastia

Plasmanäyte: aikuisilla EDTA-putki (K2) 10/9 ml, pienillä lapsilla EDTA-putki (K2) 5/3 ml
Selkäydinnestenäyte: tehdaspuhdas muoviputki 5 – 10 ml

Näyte

3 ml EDTA-plasmaa. Plasma tulee erotella soluista 6 tunnin sisällä näytteenotosta. Pieniltä lapsilta näytteeksi riittää 1 ml EDTA-plasmaa.

Selkäydinnestettä (likvoria) 2 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Plasma tulee erotella soluista 6 tunnin sisällä näytteenotosta.

Erotettu EDTA-plasma ja selkäydinneste säilyy määrityskelpoisena jääkaapissa 6 vuorokautta. Mikäli näytteen kuljetus kestää yli 6 tuntia, näyte lähetetään kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Reaaliaikainen, kvantitatiivinen PCR-menetelmä

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa

Viiteväli

Negatiivinen

Tulkinta

Ennen hoidon aloitusta tulisi perustaso määrittää vähintään kahdesti. Infektiot ja rokotukset saattavat vaikuttaa merkittävästi HIV-RNA- pitoisuuteen sitä kohottavasti. Herkimpänä testinä HIV-RNA-pitoisuuden määrittäminen soveltuu myös tartunnan alkuvaiheen diagnosoimiseksi. HIV-RNA-testi tulee positiiviseksi noin 5-15 päivän sisällä tartunnasta, 4-20 vuorokautta ennen muita testejä.

Kvantitatiivinen määritysraja on 20 kopiota/ml

Lääkehoidon seurannassa viruspitoisuuden kolminkertaista muutosta pidetään diagnostisesti merkittävänä.

Yksi HIV-RNA:n kopio vastaa 1.7 +/- 0.1 kansainvälistä yksikköä (IU, WHO 1st International Standard for HIV-1 RNA). 

Likvoritutkimuksen yhteydessä suositellaan samanaikaista plasman virusmäärän määrittämistä saadun likvorituloksen merkityksen arvioimiseksi.