Tulosta

Tutkimus:
KANNABIS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.10.2020

3455 • U -Canna-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1880 • U -CannaCt

1880 • U -CannaCt

3455 • U -Canna-O

Johdanto

Hamppukasvin (Cannabis sativa) kukintoja, ylimpiä lehtiä ja korsia kuivattuna kutsutaan marihuanaksi. Hampun pihkamaisesta eritteestä saadaan hasista. Pääasiallinen psykoaktiivinen hampun ainesosa on delta-9-tetrahydrokannabinoli. Kannabis vaimentaa keskushermoston toimintaa, mutta voi stimuloidakin sitä. Euforissävytteinen reaktio ilmenee 5-10 min kuluttua altistuksesta. Siihen liittyy muistin, ajantajun ja keskittymiskyvyn heikentymistä, psykomotoristen suoritusten huononemista ja depersonalisaatiota. Somaattisista vaikutuksista keskeisimmät ovat annokseen korreloiva sydämen sykkeen tiheneminen, verenpaineen lasku ja silmän sidekalvojen punoitus. Kannabinoidien aineenvaihduntatuotteita on todettu veressä, sapessa, ulosteessa ja virtsassa. Koska aineenvaihduntatuotteet ovat rasvaliukoisia, ne varastoituvat elimistön rasvakudoksiin ja käytön jatkuessa kumuloituvat. Niiden eritys virtsaan voi jatkua päiviä, viikkoja tai jopa kuukauden viimeisen käyttökerran jälkeen riippuen käytetyn aineen määrästä ja käyttöajasta.

Indikaatiot

Kannabiksen käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Canna-O: 5 ml + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki). 
U -CannaCt: 5 ml (vähintään 1 ml) virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-putki voidaan erikseen sovitusti säilyttää osastolla. Muutoin B-putki säilytetään laboratoriossa pakastettuna kuukauden ajan, mikäli seulonnassa todetaan positiivisia löydöksiä ja negatiiviset näytteet säilytetään vähintään 2 viikkoa.

U -Canna-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -CannaCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Canna-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -CannaCt: massaspektrometrinen (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Canna-O: päivystystutkimus
U -CannaCt: 5 työpäivän kuluessa

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on kannabista tai sen aineenvaihduntatuotteita 50 ng/ml tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka määrittää spesifisesti kannabiksen metaboliittia, 11-nor-9-karboksi-delta-9-tetrahydrokannabinolia. Varmistusmenetelmän herkkyys on noin 8 ng/ml. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3455 | U -Canna-O Ei
1880 | U -CannaCt Ei
1880 | U -CannaCt Ei
3455 | U -Canna-O Ei