Tulosta

Tutkimus:
KREATIINIKINAASI, ISOENTSYYMIT

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.5.2022

2137 • S -CK-Is

Johdanto

Kreatiinikinaasi muodostuu kolmesta pääasiallisesta isoentsyymistä. Lihaksiston kreatiinikinaasi on lähes kokonaan muotoa MM. Sydänlihaksessa esiintyy fraktioita MM ja MB. BB-isoentsyymiä on aivoissa, gastrointestinaalikanavan soluissa sekä useissa muissa kudoksissa. MM-, MB- ja BB-muotojen lisäksi tunnetaan näiden isoentsyymien isoformeja (rakenteessa synteesin jälkeisiä muunnoksia), mitokondriaalinen CK sekä CK:n immunokomplekseja.

Indikaatiot

Seerumin kohonneen CK-aktiivisuuden kudosalkuperän selvittäminen. Atyyppisten isoentsyymien toteaminen. Vastasyntyneiden aivovaurion toteaminen.

Näyteastia

Seerumigeeliputki tai seerumiputki 5/4 ml

Näyte

Vähintään 1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Geeliputkea käytettäessä seerumi on eroteltava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Näyte siirretään mahdollisimman pian jääkaappiin. Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmäkuljetuksena. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -CK-tot fotometrinen
S -CK-MM, S -CK-MB, S -CK-BB, S -CKmakr   agaroosigeelielektroforeesi

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Ikä- ja sukupuolikohtaiset viitearvot (U/l):

    S -CK-tot    
Naiset ≥ 17 v < 170
Miehet ≥ 17 v < 190
     
Lapset alle 2 vrk < 712
  2 vrk – 5 vrk       < 652
  6 vrk – 6 kk < 295
  7 – 11 kk < 203
  1 – 3 v < 228
  4 – 6 v < 149
Tytöt 7 – 12 v < 154
  13 – 16 v < 123
Pojat 7 – 12 v < 247
  13 – 16 v < 270

CK-isoentsyymien viitevälit:

S -CK-MM% yli 94 % kokonaisaktiivisuudesta
S -CK-MB% alle 6 % kokonaisaktiivisuudesta
S -CK-BB% alle 1 % kokonaisaktiivisuudesta
S -CKmakr%  alle 1 % kokonaisaktiivisuudesta

Tulkinta

Lihastaudeissa ja lihastraumoissa koholla oleva seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus johtuu isoentsyymistä CK-MM.

CK-MB:n osuus nousee sydäninfarktissa ja sen huippuarvo korreloi infarktin laajuuteen. Raja-arvona pidetään CK-MB:n aktiviteettia yli 24 U/l ja yli 4 %:n osuutta kokonais-CK:sta. Kohonneita CK-MB-arvoja voi esiintyä myös lihastaudeissa. Infarktidiagnostiikassa tulee käyttää plasman CK-MB-massakonsentraation määritystä (4525 P -CK-MBm).

CK-BB-fraktio voi nousta vastasyntyneillä aivovaurion johdosta. CK-BB:n kohoamista tavataan lisäksi mm. aivotraumojen, suolistovammojen ja maligniteettien yhteydessä.

Makro-CK:ta on kahta päämuotoa, joista yleisin (tyyppi I) on CK-BB:n ja IgG:n immunokompleksi. Löydös on tyypillisin vanhuksilla ja liittyy usein maligniteetteihin, gastrointestinaalikanavan sairauksiin tai autoimmuunitauteihin. Kuitenkaan aina ei todeta mitään perussairautta. Toinen makro-CK:n päämuoto (tyyppi II) on oligomerisoitunut mitokondrioperäinen CK, jota saattaa esiintyä maligniteettien tai maksatautien yhteydessä. Makromuotojen puoliintumisajat verenkierrossa ovat pitkiä, mikä nostaa CK:n kokonaispitoisuutta.

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä.