Tulosta

Tutkimus:
KREATIINIKINAASI, ISOENTSYYMIT

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.8.2017

2137 • S -CK-Is

Johdanto

Kreatiinikinaasi muodostuu kolmesta pääasiallisesta isoentsyymistä. Lihaksiston kreatiinikinaasi on lähes kokonaan muotoa MM. Sydänlihaksessa esiintyy fraktioita MM ja MB. BB-isoentsyymiä on aivoissa, gastrointestinaalikanavan soluissa sekä useissa muissa kudoksissa. MM-, MB- ja BB-muotojen lisäksi tunnetaan näiden isoentsyymien isoformeja (rakenteessa synteesin jälkeisiä muunnoksia), mitokondriaalinen CK sekä CK:n immunokomplekseja.

Indikaatiot

Seerumin kohonneen CK-aktiivisuuden kudosalkuperän selvittäminen. Atyyppisten isoentsyymien toteaminen. Vastasyntyneiden aivovaurion toteaminen.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys kylmäkuljetuksena. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesi

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Ikä- ja sukupuolikohtaiset viitearvot (U/l):

    S -CK-MM     S -CK-MB    S -CK-BB    S -Makro-CK 
Naiset ≥ 17 v < 170 < 5 0 0
Miehet ≥ 17 v < 190 < 6 0 0
           
Lapset alle 1 vrk < 712 < 21 0 0
  1 vrk – alle 5 vrk       < 652 < 20 0 0
  5 vrk – alle 6 kk < 295 < 9 0 0
  6 kk – alle 1 v < 203 < 6 0 0
  1 v – alle 3 v < 228 < 7 0 0
  3 v – alle 6 v < 149 < 4 0 0
Tytöt 6 v – alle 12 v < 154 < 5 0 0
  12 v – alle 17 v < 123 < 4 0 0
Pojat 6 v – alle 12 v < 247 < 7 0 0
  12 v – alle 17 v < 270 < 8 0 0

Tuloksesta annetaan lisäksi lausunto numeerisesti epäselvissä tapauksissa.

Tulkinta

Lihastaudeissa ja lihastraumoissa koholla oleva seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus johtuu isoentsyymistä CK-MM.

CK-MB:n osuus nousee sydäninfarktissa ja sen huippuarvo korreloi infarktin laajuuteen. Raja-arvona pidetään CK-MB:n aktiviteettia yli 24 U/l ja yli 4 %:n osuutta kokonais-CK:sta. Kohonneita CK-MB-arvoja voi esiintyä myös lihastaudeissa. Infarktidiagnostiikassa tulee käyttää plasman CK-MB-massakonsentraation määritystä (4525 P -CK-MBm).

CK-BB-fraktio voi nousta vastasyntyneillä aivovaurion johdosta. CK-BB:n kohoamista tavataan lisäksi mm. aivotraumojen, suolistovammojen ja maligniteettien yhteydessä.

Makro-CK:ta on kahta päämuotoa, joista yleisin (tyyppi I) on CK-BB:n ja IgG:n immunokompleksi. Löydös on tyypillisin vanhuksilla ja liittyy usein maligniteetteihin, gastrointestinaalikanavan sairauksiin tai autoimmuunitauteihin. Kuitenkaan aina ei todeta mitään perussairautta. Toinen makro-CK:n päämuoto (tyyppi II) on oligomerisoitunut mitokondrioperäinen CK, jota saattaa esiintyä maligniteettien tai maksatautien yhteydessä. Makromuotojen puoliintumisajat verenkierrossa ovat pitkiä, mikä nostaa CK:n kokonaispitoisuutta.

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä.