Tulosta

Tutkimus:
ELASTAASI 1, uloste

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

1718 • F -Elast1

Johdanto

Elastaasi 1 erittyy suoleen haimasta ja siirtyy muuttumattomana ulosteeseen. Sen eritys kuvaa haiman eksokriinista eritystoimintaa. Sitä ei ole ravinnon mukana nautituissa entsyymivalmisteissa, joten kroonisessa haiman vajaatoiminnassa tutkimustulokset ovat luotettavampia kuin aikaisemmin käytetyt ulosteen kymotrypsiinin määritystulokset.

Indikaatiot

Haiman eksokriinisen vajaatoiminnan tutkiminen. Kystisen fibroosin diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikäli sähköistä pyyntöä ei voida tehdä, tulee käyttää Fimlabin yleislähetettä.

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näyte

Noin teelusikallinen ulostetta kierrekorkilliseen kuivaan purkkiin. Purkin ulkopinnan tulee olla puhdas. Kierrekorkillinen purkki pakataan tiiviiseen muovipussiin.
Vetinen tai löysä ripuliuloste voi aiheuttaa matalia tuloksia, tämä ei kuitenkaan estä näytteen tutkimista.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kemiluminesenssi-immunomääritys (CLIA)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

normaali yli 200 µg/g uloste  
raja-arvo, vajaatoiminta mahdollinen 100 -200 µg/g uloste  
poikkeava, viittaa haiman eksokriiniseen vajaatoimintaan alle 100 µg/g uloste  

Tulkinta

Haiman vajaatoiminnan diagnostiikassa elastaasi 1:n määritys on seerumin haimaperäisen amylaasin määritystä luotettavampi ja korreloi melko hyvin invasiivisiin haiman eksokriinisiin toimintakokeisiin kuten sekretiinikokeeseen. Määrityksen sensitiivisyys ja spesifisyys ovat noin 90 % keskivaikeassa ja vaikeassa haiman eksokriinisessä vajaatoiminnassa.

Virhelähteet

Vetinen/löysä näyte voi aiheuttaa virheellisen alhaisen tuloksen, tällöin suositellaan tutkimuksen uusimista 1-2 kertaa tuloksen varmistamiseksi. 

Koska elastaasiarvoissa voi esiintyä esim. ravinnosta johtuvia fysiologisia vaihteluita, suositellaan tutkimuksen uusimista 1-2 kertaa tuloksen varmistamiseksi.