Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI A, VASTA-AINEET

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
27.4.2023

3049 • S -IgAAb

Johdanto

Immunoglobuliini A:n puutos on yleisin primaari immunoglobuliinipuutos. Osa IgA-puutospotilaista muodostaa vasta-aineita IgA:ta kohtaan, jolloin anafylaktisen reaktion vaara voi olla verensiirtojen yhteydessä suurentunut.

Indikaatiot

IgA-puutostutkimus on aiheellinen alla kuvatuissa tilanteissa ja saataessa määrityksestä 4827 P -IgA mittaamattoman matala tulos alle 0.05 g/l.

1) Immunoglobuliinihoidon tai verensiirron suunnittelu potilaalle, jolla epäillään IgA-puutosta.
2) IgA-puutospotilaan verensiirrot ja immunoglobuliinihoidot.
3) Anafylaktisen verensiirtoreaktion tutkiminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköisen pyynnön lisäksi tulee täyttää huolellisesti oheinen IgA_puutostutkimus lähete.

Lähetteessä tulee olla potilaan tutkittu IgA-pitoisuus ja huolelliset lähetetiedot.

Jos seulontatutkimuksen tulos puuttuu lähetteestä, Veripalvelu teettää tutkimuksen S ‐Immunoglobuliini A, SPRV 3772 (KL 1666). Lyhenne: S -IgA. Tutkimus tehdään alihankintana Synlab Suomi Oy:ssä. 

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

2 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa. Etukäteen sovittuna tutkimus voidaan tarvittaessa suorittaa samana päivänä, jolloin näyte on saapunut.

Viiteväli

IgA-puutostutkimuksesta annetaan lausunto, johon sisältyy verensiirto-ohje. Mahdolliset vasta-aineet ilmoitetaan yksikössä AU/l (AU= arbitrary unit).

Tulkinta

IgA-puutoksessa seerumin IgA-pitoisuus on alle EIA-menetelmän mittausrajan 0,05 mg/l. Anti-IgA -vasta-aineet määritetään, jos seerumin IgA-pitoisuus on alle 0,1 mg/l. IgA-pitoisuuden ollessa välillä 0.05 – 0.3 mg/l, anti-IgA -vasta-aineita esiintyy alle 5 %:lla.

Huom. Analytiikassa laajasti käytettävään IgA-määritykseen (4827 P -IgA) verrattuna puutostutkimuksen herkkä menetelmä mittaa IgA-pitoisuuksia tasolle 800 mg/l asti, jota suuremmat pitoisuudet eivät tule määrityksessä esiin.

Lisätiedot

Kiireellisissä verensiirtoreaktioihin liittyvissä tapauksissa IgA-määritys suositellaan tehtäväksi ensin sairaalan laboratoriossa (4827 P -IgA).

Jos IgA:ta on todettavissa, voidaan anti-IgA-vasta-aineisiin liittyvä verensiirtoreaktio poissulkea eikä Veripalvelun herkkää IgA-puutostutkimusta tarvita. Lisätietoa verensiirtoreaktioihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Verivalmisteiden käytön oppaasta.