Tulosta

Tutkimus:
VISKOSITEETTI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
23.2.2024

2978 • P -Viskos

Johdanto

Plasman viskositetti on normaalisti 1.4 – 1.8 kertaa korkeampi kuin veden. Viskositeetti riippuu plasman proteiinimäärästä.

Indikaatiot

Hyperviskositeettisyndrooman epäily ja paraproteinemiat.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 10/9 ml

Näyte

3 ml (vähintään 2 ml) EDTA-plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 7 vuorokautta jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Näytettä ei saa pakastaa. Rajallisen säilyvyyden vuoksi näyte tulee lähettää analysoitavaksi ilman viivettä.

Menetelmä

Viskositeetin mittaus viskometrillä.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa

Viiteväli

1.2 – 1.9 mPa s (37°C)

1 mPa s = 1 cP

Tulkinta

Kliinisiä oireita kehittyy vasta kun plasman viskositeetti nousee 3 – 4 -kertaiseksi normaaliin verrattuna. Plasman viskositeetin nousu johtuu immunoglobuliinien lisääntymisestä. Tavallisimmin kyseessä on IgM-luokan M-komponentti. Muita mahdollisia ovat IgG-luokan M-komponentti, polyklonaalinen IgG, anti-IgG:n tai anti-IgM:n konsentraation kohoaminen ja suuri fibrinogeenipitoisuus.