Tulosta

Tutkimus:
KREATIINIKINAASI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
15.11.2022

4517 • P -CK

Johdanto

Kreatiinikinaasi on solunsisäinen entsyymi, joka osallistuu elimistön energia-aineenvaihduntaan. Valtaosa siitä on poikkijuovaisissa lihaksissa ja sydänlihaksessa, lisäksi sitä on jonkin verran mm. aivokudoksessa. Kudostuho saa entsyymin vapautumaan verenkiertoon.  Kreatiinikinaasi koostuu kahdesta alayksiköstä, joita on kahta tyyppiä: M (muscle) ja B (brain). Nämä myodostavat kolmea pääasiallista isoentsyymiä, jotka ovat varsin kudosspesifisiä. Luurankolihaksessa yli 95 % on MM-isoentsyymejä. Sydämessä enemmistö on CK-MM-isoentsyymejä, mutta CK-MB:n osuus on noin 20 – 40 %; sydäninfarktille onkin tyypillistä MB-isoentsyymin osuuden nousu plasmassa. Aivoissa yli 90 % kreatiinikinaasista on CK-BB-isoentsyymejä.  Lisätietoa kohonneen CK-arvon kudosalkuperästä saa tarvittaessa isoentsyymimäärityksestä S -CK-Is.

Indikaatiot

Lihastautien ja -vaurioiden diagnostiikka ja seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Voimakas ruumiillinen rasitus voi nostaa pitoisuutta huomattavasti usean päivän ajaksi.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli se on perillä analysoivassa laboratoriossa 2 vuorokauden kuluessa. Näytettä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa 7 vrk ja tällöin lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kineettinen fotometria, IFCC:n suosituksen mukainen määritys.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

tytöt/naiset  
alle 3 kk alle 470 U/l
3 kk – 2 v alle 270 U/l
3 – 10 v alle 230 U/l
11 – 14 v 45 – 250 U/l
15 – 17 v 45 – 450 U/l
≥ 18 v 35 – 210 U/l
   
pojat/miehet  
alle 3 kk alle 470 U/l
3 kk – 2 v alle 270 U/l
3 – 10 v alle 300 U/l
11 – 14 v 50 – 400 U/l
15 – 17 v 60 – 910 U/l
18 – 49 v 50 – 400 U/l
≥ 50 v 40 – 280 U/l

 Alle 3 vrk ikäisillä vastasyntyneillä CK voi nousta jopa tasolle 1000.

Tulkinta

Kokonais-CK:n nousua esiintyy lihastaudeissa kuten lihasdystrofioissa ja myosiiteissa, sekä mm. rabdomyolyysissa, lihastraumojen (myös i.m. injektiot) ja leikkausten yhteydessä, kouristaessa sekä kovan fyysisen rasituksen jälkeen. Aktiivisuus voi nousta myös muissa sairaustiloissa kuten akuutissa sydäninfarktissa, keuhkoemboliassa, hypotyreoosissa ja eräissä muissa endokriinisissä häiriöissä, halvausten, maligniteettien ja intoksikaatioiden yhteydessä sekä subaraknoidaalivuodossa.

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä.

Lisätiedot

Lasten viitevälit:

Ridefelt P et al. Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components – merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest. 2018 Sep;78(5):365-372.

Clifford SM et al. Age and gender specific pediatric reference intervals for aldolase, amylase, ceruloplasmin, creatine kinase, pancreatic amylase, prealbumin and uric acid. Clin Chim Acta. 2011 Apr 11;412(9-10):788-90.

Aikuisten viitevälit: NORIP