Tulosta

Tutkimus:
DYSTROFIA MYOTONICA 1, DMPK-GEENI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
31.5.2021

4648 • B -DM1-D

4649 • Ts-DM1-D

6036 • B -DM1RPMD

Johdanto

Dystrofia myotonica 1 (DM1) on hitaasti etenevä lihasdystrofiasairaus, jolle on ominaista lihassurkastumisen ohella lihassupistuksen hidas laukeaminen (myotonia). Kyseessä on multisysteemisairaus, johon voi lihastaudin oireiden lisäksi liittyä mm. kaihi, erilaiset endokrinologiset häiriöt (mm. hypogonadismi, diabetestaipumus), suolisto-oireet, sydämen johtumishäiriöt ja pahanlaatuisen kuumereaktion vaara tiettyjen nukutuslääkkeiden vaikutuksesta.
DM1 on yleisin aikuisilla esiintyvä lihasdystrofia. Tauti periytyy autosomissa vallitsevasti, ja sille on tyypillistä antisipaatio eli oireiden vaikeutuminen ja varhaisempi alkamisikä alenevissa sukupolvissa. Taudin taustalla on DMPK-geenin CTG-toistojaksoalueen monistuma. Normaalisti CTG-toistojaksojen määrä vaihtelee 5-35 välillä, lievässä DM1-taudissa toistojaksoja on 50-150 ja klassisessa DM1-taudissa noin 100-1000 toistojaksoa. Vaikeimmassa tautimuodossa, lähes yksinomaan äidin kautta periytyvässä kongenitaalisessa dystrofia myotonicassa, toistojaksoja voi esiintyä useita tuhansia.
Toistojaksojen määrän lisääntyminen mutaation periytyessä sukupolvelta toiselle korreloi kliinisesti havaittavaan antisipaatioon ja taudin luokittumiseen subkliiniseen, aikuisiän, juveniiliin ja kongenitaaliseen muotoon.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot, puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Kliininen epäily dystrofia myotonica 1-taudista. Prediktiiviset ja prenataalitutkimukset DM1-suvuissa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta.
Prenataalitutkimuksissa istukkavillusnäyte.  

HUOM! Tutkimusta ei voida tehdä valmiiksi eristetystä DNA:sta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Verinäyte huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti eikä se saa jäätyä matkalla. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk. Mikäli näyte on pakastettu, lähetetään se myös pakastettuna.

 

Istukkavillusnäytteet: Näyte toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratorioon. Näytteen säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

DM1-taudin tutkimus on kaksivaiheinen: ensin monistetaan DMPK-geenin mutaatioalue CTG-toistojaksoa rajaavilla alukkeilla ja alleelien koko määritetään kapillaarielektroforeesilla. DM1-taudin mahdollisuus voidaan sulkea pois, jos tutkittavalla monistuu kyseinen alue molemmista kromosomista (nähdään kaksi erikokoista alleelia). Jos vain yksi alleeli monistuu, tehdään jatkotutkimus, jossa toistojaksomutaatio osoitetaan DNA:sta RP-PCR-menetelmällä (repeat primed PCR).

Tulos valmiina

Vastausaika 4-8 viikkoa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

CTG-jakson monistuman osoitus DMPK-geenistä sopii DM1-tautiin. Yksittäisestä näytteestä ei monistuman koon perusteella kuitenkaan pystytä luotettavasti ennustamaan taudin kliinistä tyyppiä.