Tulosta

Tutkimus:
TROMBOSYYTIT, AUTOVASTA-AINEET (KVAL)

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
2.1.2023

3487 • B -TromAbO

Johdanto

Immunologisella mekanismilla syntyvä trombosytopenia (ITP) diagnosoidaan sulkemalla pois muut mahdolliset trombosytopeniaa aiheuttavat tilat. ITP-diagnoosia tukee trombosyyttien pinnalla todettu autovasta-ainelöydös, jolla on glykoproteiinispesifiteettiä. Tällöin ITP on kirjallisuuden mukaan hyvin todennäköinen (>90 %). Negatiivinen löydös ei poissulje ITP:n mahdollisuutta (vasta-aine voi kohdistua muihin kuin tutkittuihin glykoproteiineihin). Primaarinen ITP erotetaan sekundaarisesta ITP:sta poissulkemalla sairaudet ja lääkitys, joihin tiedetään liittyvän ITP. 

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Autoimmuunitrombosytopenian selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Trombosyyttitutkimus-lähete.

Näytteitä voidaan ottaa ainoastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin ja niiden tulee olla perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa samana päivänä klo 18 mennessä tai seuraavana päivänä klo 8-9 välillä. Muista päivistä tulee sopia erikseen (veloitetaan näytteenkäsittelymaksu). Näytteitä ei voi ottaa ennen arkipyhiä. 

Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla näytteitä voidaan ottaa ainoastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin ennen klo 9. Hoitoyksikkö ilmoittaa tutkimuksen tilaamisesta viimeistään edellisenä päivänä Tampereella Lähteviin näytteisiin p. 03 311 76487, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä asiakaspalveluun p. 03 311 77800Lahdessa p. 041 731 3775 (näytteiden lajittelu ja lähetys) ja Vaasassa p. 06-213 2523.

Näyteastia

Aikuiset: Seerumiputki 5/4 ml ja EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 4 tai EDTA-putki (K2) 10/10 ml x 3

Lapset: Seerumiputki 5/4 ml ja EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 2 tai EDTA-putki (K2) 10/10 ml x 2 (vastasyntyneet EDTA-putki 5/2 ml x 1)

Näyte

1 ml seerumia ja 3×10 ml tai 4×7 ml EDTA-verta (lapsilta miniminäytemäärä on 1 ml seerumia ja 15 ml (vastasyntyneiltä 2 ml) EDTA-verta)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (17-24 °C). Kylmänä vuodenaikana näytteet tulee pakata niin, että ne pysyvät huoneenlämpöisinä. Näytteiden tulee olla laboratoriossa samana päivänä klo 18 mennessä tai näytteenottoa seuraavana päivänä klo 8-9. Näytteitä ei oteta vastaan arkipyhinä. Mikäli näyte lähetetään postitse, pyydä klo 9 jakelu.

Osoite: Fimlab / Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa

Menetelmä

Glykoproteiinispesifinen ELISA (GPIIbIIIa, GPIbIX)

Tulos valmiina

Kolmessa viikossa

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Pseudotrombosytopenia (putkitrombopenia) tulee olla poissuljettu tutkimusta pyydettäessä. Jos potilaan trombosyyttipitoisuus on näytteenottopäivänä alle 10 – 15 x 109/l, trombosyyttien eristäminen tutkimusta varten ei todennäköisesti onnistu.