Tulosta

Tutkimus:
PLEURIITTITUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
23.1.2023

5083 • Pt-Pleur-T

Sisältää osatutkimukset S -ADA, Pf-ADA, S -ACE, Pf-ACE ja Pf-CEA

Johdanto

Terveen henkilön pleuratilassa on muutama millilitra voitelevaa pleuranestettä. Nestemäärä pysyy vakiona, koska pleuranesteen muodostuminen pleura parietalikseen ja sen imeytyminen pleura viskeralikseen ovat dynaamisesti tasapainossa. Tasapainoon vaikuttavat hiussuonten läpäisevyys ja niissä vallitseva hydrostaattinen paine, keuhkopussin fysiologinen alipaine sekä plasman ja pleuranesteen kolloidiosmoottiset paineet. Jos jokin näistä tekijöistä muuttuu, syntyy helposti keuhkopussiin päin suuntautuva nesteen liike ja tuloksena on nestekertymä keuhkopussiin. Neste on joko transsudaattia tai eksudaattia. Samaan aikaan otettu verinäyte antaa mahdollisuuden laskea pleura-seerumi -indeksejä, joista voidaan päätellä, onko kyseessä paikallinen vai systeeminen tapahtuma.

Indikaatiot

Pleuriittien etiologian selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähete-kohtaan on täytettävä huolellisesti kliininen kysymyksenasettelu ja keskeiset esitiedot.

Näyteastia

S -ADA ja S -ACE: seerumiputki 7/6 ml

Pf-ADA, Pf-ACE ja Pf-CEA: tehdaspuhdas putki 10 ml

Näyte

S -ADA ja S -ACE: kokonaisuudessaan 3 ml seerumia.

Pf-ADA, Pf-ACE ja Pf-CEA: kokonaisuudessaan 3 ml sentrifugoitua pleuranestettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Tulkinta

Pleuriittitutkimukseen kuuluvien määritysten tulokset muuttuvat tyypillisesti eri pleuriiteissa. Tulkinta tapahtuu suhteessa kliiniseen kuvaan sekä mikrobiologisten, sytologisten ja kuvantamistutkimusten löydöksiin. Laboratoriotuloksista voidaan tarvittaessa pyytää lausunto, kun kliininen kysymyksenasettelu ja keskeiset esitiedot on kirjattu lähetteeseen.

Pleuranesteen suuri ADA-pitoisuus erottaa tuberkuloottisen ja nivelreuman aiheuttaman pleuraeffuusion parapneumonisesta, epäspesifisestä ja pahanlaatuisen kasvaimen yhteydessä esiintyvästä pleuraeffuusiosta.

Nivelreuman yhteydessä esiintyvässä pleuraeffuusiossa tavataan suurempia ACE-pitoisuuksia kuin muista sairauksista johtuvissa pleuraeffuusioissa. Tämä johtuu keuhkopussissa esiintyvien reumakyhmyjen ACE-tuotosta. Pahanlaatuisen kasvaimen aiheuttamassa pleuraeffuusiossa ACE-pitoisuus on useimmiten pieni.

Pleuranesteen suuri CEA-pitoisuus viittaa pahanlaatuisen kasvaimen aiheuttamaan pleuraeffuusioon. Pleuranesteen CEA-pitoisuus lisääntyy noin 40 %:lla potilaista, joiden pleuraeffuusio johtuu maligniteetista.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Synlab Suomi