Tulosta

Tutkimus:
OPIAATIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
18.1.2024

2435 • U -Opiaa-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1902 • U -OpiaaCt

Johdanto

Morfiini on oopiumunikon (Papaver somniferum -variantti) tuote, huumaava aine, jota käytetään lievittämään vaikeaa kipua. Morfiini uutetaan oopiumista, joka on oopiumunikon kuivattua maitiaisnestettä. Morfiini voidaan jalostaa kemiallisesti heroiiniksi. Opiaatit vähentävät herkkyyttä fyysiselle ja psyykkiselle ärsykkeelle lievittäen kipua, pelkoa ja ahdistuneisuutta. Yliannostuksen aiheuttama kuolema johtuu hengityselimistön lamaantumisesta. Opiaatit aiheuttavat voimakkaan fyysisen riippuvuuden. Morfiinin pääasiallinen eliminaatioreitti on eritys virtsaan. Opiaattien aineenvaihduntatuotteita voidaan todeta virtsasta 1 – 3 vrk:n ajan aineen käytön lopettamisen jälkeen.

Indikaatiot

Opiaattien käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Opiaa-O: 5 + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki).
U -OpiaaCt: vähintään 1 ml virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja seulontanäyte lähetetään pyydettäessä varmistukseen. B-putki säilytetään pakastettuna laboratoriossa vähintään 6 viikon ajan.

U -Opiaa-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -OpiaaCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Opiaa-O: immunologinen
U -OpiaaCt: massaspektrometrinen

Tulos valmiina

U -Opiaa-O: vuorokauden kuluessa
U -OpiaaCt: 10 päivän kuluessa

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on opiaatteja yhteensä 300 ng/ml tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla. 

Opiaattiseulonnassa näkyvät morfiini, etyylimorfiini, 6-monoasetyylimorfiini, kodeiini ja dihydrokodeiini. Heroiini eli diasetyylimorfiini on virtsassa metaboliitteina (6-monoasetyylimorfiini ja morfiini).

Varmistusmenetelmä määrittää spesifisesti morfiinia, etyylimorfiinia, 6-monoasetyylimorfiinia (heroiinin spesifinen aineenvaihduntatuote), folkodiinia, kodeiinia, dihydrokodeiinia, hydromorfonia ja hydrokodonia. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Jos U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiivinen huumausainetestitulos ei ole luotettava ja välillä 0.5 – 2.0 mmol/l virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen huumausainetestituloksen mahdollisuutta.

Fentanyyli, oksikodoni ja tramadoli eivät tule esiin opiaattiseulonnassa ja -varmistuksessa, vaan näiden käyttöä tutkittaessa on pyydettävä tutkimus 6601 U -FentaCt, 9898 U -OksiCt tai 4762 U -TramaCt.

Virhelähteet

Immunologisissa seulontatesteissä vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla ristireaktioiden seurauksena. Positiivisen opiaattituloksen mahdollisia aiheuttajia ovat mm. difenoksylaatti, dekstrometorfaani, doksylamiini ja yskänlääkkeet, jotka sisältävät esim. folkodiinia, kodeiinia tai etyylimorfiinia.