Tulosta

Tutkimus:
KOMPLEMENTTI, KOKONAISHEMOLYYTTINEN

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
29.8.2018

4941 • S -CH100

Johdanto

Tutkimus mittaa kaikkia komplementin osatekijöitä. Tutkimukseen sisältyvät seuraavat osatutkimukset: S -CH1001Cl (klassinen tie), S -CH100Al (vaihtoehtoinen tie) ja S -CH100MBL (lektiinitie). Vaaditaan 50 – 80 % aleneminen yksittäisissä komplementin osatekijöissä, jotta hemolyyttinen komplementti alenee. Alentunut aktiviteetti voidaan todeta komplementin puutostiloissa tai huomattavasti lisääntyneessä kulutuksessa.

Indikaatiot

Immuunitaudit tai toistuvat infektiot, joissa epäillään komplementin puutostiloja tai lisääntynyttä kulutusta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia. Veren annetaan hyytyä putkessa 30 min (20-25ºC), sentrifugoidaan 4ºC:ssa.

Hemolyyttistä, ikteeristä tai lipeemistä näytettä ei voi käyttää.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seerumin säilytys ja lähetys kylmälähetyksenä.

Seeruminäyte voidaan lähettää kylmälähetyksenä tutkimuksen suorittavaan alihankintalaboratorioon, mikäli näyte saadaan toimitetuksi perille viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta.

Muussa tapauksessa seerumi pakastetaan heti erotuksen jälkeen -20°C ja lähetetään hiilihappojäissä.
Näyte pakastetaan -70°C:een mikäli säilytysaika on yli viikko.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen menetelmä. Testi mittaa erikseen klassisen tien, vaihtoehtoisen tien ja lektiinitien aktivaation.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

S -CH100Cl (klassinen tie) YLI 60% normaalista
S -CH100Al (vaihtoehtoinen tie) YLI 40 % normaalista
S -CH100MBL (lektiinitie) YLI 40 % normaalista

Tulkinta

Jokaisesta osatutkimuksesta annetaan vastauksessa lausunto.

Mannoosia sitovan lektiinin mutaatiot voivat johtaa toiminnan puuttumiseen (alle 10% normaalista) tai heikentymiseen (10-40% normaalista). Nämä puutokset ja mutaatiot ovat hyvin yleisiä (15%:lla).
Komplementin kokonaisaktiivisuus on alentunut synnynnäisissä tai hankituissa komplementin komponenttien puutostiloissa sekä immuunikompleksivälitteisissä taudeissa (esim. SLE).

S-CH100 tuloksen tulkinta:

CH100Cl CH100L  CH100Al                 Mahdollinen puutos                     

Kliiniset assosiaatiot

matala normaali normaali

C1q, C1r, C1s 
(C1q-vasta-aineet)

SLE, autoimmuunitaudit

normaali

matala normaali MBL, MASP2  Varhaislapsuuden infektiot, autoimmuunisairaudet
matala matala normaali C4,C2 tai molemmat 
(C4A,C4B nolla-allelit)
Infektiot, autoimmuunitaudit
matala matala matala C3, C5,C6,C7,C8,C9 faktori H , I Infektiot: C3 pyogeeniset infektiot, C5-C9 neisseriainfektiot
normaali normaali matala properdiini, fakt B, D    Infektiot; properdiini: fataalit meningokokki-infektiot

Virhelähteet

Tuoreen seeruminäytteen tutkiminen on tulosten tulkinnan kannalta olennaisen tärkeää.