Tulosta

Tutkimus:
SELEENI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
23.1.2023

4564 • P -Se

Johdanto

Seleeni on ihmiselle välttämätön hivenaine, jota saadaan lähinnä kasvisten proteiineista. Plasman seleenipitoisuus vaihtelee voimakkaasti ravinnon seleenipitoisuuden mukaan. 1980-luvulta lähtien on lannoitteisiin lisätty seleeniä ja suomalaisten seleenin saanti on nykyisin kansainvälistä keskitasoa. Seleeni on glutationiperoksidaasientsyymin rakenneosa. Tämä entsyymi katalysoi erilaisia intrasellulaarisia lipidiperoksidien pelkistysreaktioita suojaten membraanilipidejä, mutta myös proteiineja ja nukleiinihappoja vapailta radikaaleilta. Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että veren erittäin alhaiset seleenipitoisuudet saattavat lisätä sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyttä.

Indikaatiot

Hivenainealtistuksen tai -saannin seuraaminen.

Näyteastia

Näyte tulee ottaa hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun NH Trace Elements Sodium Heparin -putkeen 7/6 ml ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos näytteenoton yhteydessä ei tule muita näytteitä, otetaan yksi ylimääräinen putki ns. hukkaputki, jotta ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat ennen varsinaista näytteenottoa.

Näyte

3 ml plasmaa. Näyte sentrifugoidaan kahden tunnin kuluessa näytteenotosta. 3 ml plasmaa siirretään puhtaalla Pasteur-kertakäyttöpipetillä valkoiseen ns. hukkaputkeen (Vacuette 454001).

Huom. Hemolyysi aiheuttaa virheellisen korkean seleenituloksen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk. Lähetys kylmäkuljetuksena tai huoneenlämmössä.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrometria (AAS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

Viiteväli

alle 2 v 0.25 – 0.76 µmol/l
2 v – alle 14 v 0.38 – 1.40 µmol/l
14 v – alle 18 v    0.64 – 1.40 µmol/l
≥ 18 v 1.02 – 1.52 µmol/l

Tulkinta

Taudit, jotka saattavat liittyä seleenimetabolian häiriöihin, ovat mm. kardiomyopatia, ateroskleroosi, erilaiset lihastaudit ja ehkä syöpä sekä degeneratiiviset hermostotaudit. Tiedot seleenitason muutoksista eri tautitiloissa ovat kuitenkin edelleen varsin puutteellisia. Selvä seleenin puute saattaa kehittyä i.v.-ruokinnassa ilman seleenisubstituutiota.

Virhelähteet

Hemolyysi häiritsee määritystä aiheuttaen virheellisen korkean seleenituloksen.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Synlab Tallinna

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4564 | P -Se Ei