Tulosta

Tutkimus:
ELOHOPEA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
7.6.2017

1314 • B -Hg

1316 • U -Hg

Johdanto

Elohopea on raskasmetalli, jota erityisesti työperäisissä altistuksissa tai ravintoketjuun (kalaravinto) rikastumisen seurauksena voi kertyä elimistöön haitallisia määriä.

Indikaatiot

Elohopea-altistuksen selvittely ja seuraaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

U -Hg: Aamunäyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla. Näyte otetaan ennen pukeutumista työvaatteisiin. Kädet ja virtsaputken suu pestään ennen näytteenottoa.

Näyteastia

B -Hg: Näyte tulee ottaa hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun NH Trace Elements Sodium Heparin -putkeen 7/6 ml ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos näytteenoton yhteydessä ei tule muita näytteitä, otetaan yksi ylimääräinen veriputki (ns. hukkaputki), jotta ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat ennen varsinaista näytteenottoa.

U -Hg: Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

B -Hg: 6 ml kokoverta. Kontaminaatiota on vältettävä näytteenoton yhteydessä.

U -Hg: 20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

B-Hg: kylmähöyryatomiabsorptiospektrometria

U-Hg: Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

B -Hg: Analyysissä määritetään erikseen veren epäorgaaninen (B -Hg-i) ja orgaaninen elohopea (B -Hg-o), joiden molempien pitoisuudet ilmoitetaan. Epäorgaaninen osuus on yleensä työperäistä altistumista ja orgaaninen elohopea on tavallisimmin peräisin kalaravinnosta.

B -Hg-i  altistumattomat  10 nmol/l
  toimenpideraja 50 nmol/l
     
U -Hg altistumattomat 20 nmol/l
  toimenpideraja 140 nmol/l

Tulkinta

B -Hg: Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan elohopean ja sen yhdisteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua elohopealle ts. veren elohopeapitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 10 nmol/l.

U -Hg: Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan elohopean ja sen yhdisteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua elohopealle ts. virtsan elohopeapitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 20 nmol/l.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

U -Hg: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.