Tulosta

Tutkimus:
RAUTA

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
23.1.2024

4529 • fP-Fe

Johdanto

Aikuisessa on rautaa normaalisti 3.5 – 5 g, josta valtaosa on sitoutuneena hemoglobiiniin ja plasman myoglobiiniin. Rautataso riippuu hemoglobiinin synteesin ja hajoamisen suhteesta. Jos synteesi on vilkkaampaa kuin hajoitus, rautapitoisuus laskee. Rauta on plasmassa ferrimuodossa ja pääosin transferriiniin sitoutuneena. Aikuisen ravinnon tulisi sisältää 15 – 25 mg/vrk rautaa, jotta siitä 1 – 2 mg imeytyisi kattamaan menetykset. Raskauden 3. trimesterin aikana tarve on ad 6 mg/vrk.

Indikaatiot

Epäily rautamyrkytyksestä tai rautapitoisuuteen vaikuttavasta sairaudesta. Määritystä ei suositella käytettäväksi raudanpuuteanemian selvittelyyn, jossa käyttökelpoisempia tutkimuksia ovat 4720 P -TfR ja 4826 P -Ferrit.

Potilaan esivalmistelu

10 – 14 h paasto. Näyte suositellaan otettavan aamulla klo 7 ja 10 välillä johtuen rautapitoisuuden vuorokausivaihtelusta. Rautataso on korkeimmillaan noin neljä tuntia heräämisen jälkeen.

Rautamyrkytysepäilyssä näyte otetaan päivystyksenä ilman esivalmistelua.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) hemolysoitumatonta plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpotilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Fotometria

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa, myrkytystapauksissa päivystystutkimus.

Viiteväli

0 – 13 v    5 – 25 µmol/l
tytöt 14 – 17 v  6 – 30 µmol/l
pojat 14 – 17 v 8 – 31 µmol/l
≥ 18 v 9 – 34 µmol/l

Tulkinta

Plasman rautakonsentraatio kohoaa hemolyyttisissä, aplastisissa, hypoplastisissa, megaloblastisissa ja sideroblastisissa anemioissa, akuuteissa maksasoluvaurioissa, hemokromatoosissa ja toistuvien verensiirtojen jälkeen. Alkoholisteilla on usein korkeita rauta-arvoja.

Alentuneita rautapitoisuuksia esiintyy raudanpuuteanemioissa ja erytropoieesin äkisti kiihtyessä, kuten suuren verenvuodon jälkeen ja B12-vitamiinin annon seurauksena pernisiöösissä anemiassa. Plasman rautapitoisuus alenee usein infektioissa ja maligniteettien yhteydessä. Raudan lisääntyneen tarpeen vuoksi voi kasvuikäisillä ja gravideilla olla alentuneita rautapitoisuuksia.

Lääkkeistä estrogeenit ja kloramfenikoli voivat kohottaa plasman rautapitoisuutta ja sitä saattavat alentaa asetyylisalisyylihappo, kortisoni, metformiini, allopurinoli ja kolestyramiini.

Virhelähteet

Rautavalmisteiden tai metallia sitovien lääkkeiden käytön yhteydessä tulostaso on virheellisen matala.

Lisätiedot

Lasten viitevälit: CALIPER

Aikuisten viiteväli: NORIP