Tulosta

Tutkimus:
INSULIININ KALTAISTA KASVUTEKIJÄÄ SITOVA PROTEIINI 3

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
5.9.2023

4503 • S -IGFBP3

Johdanto

Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3 (IGFBP3) on 264 aminohapon peptidi, jota syntetisoidaan maksassa. Se on tärkein insuliinin kaltaisen kasvutekijän (IGF1) kuljetusproteiini verenkierrossa kontrolloiden IGF1:n puoliintumisaikaa ja biologista aktiviteettia. IGFBP3-pitoisuus kuvaa elimistössä vaikuttavan kasvuhormonin ja IGF1:n määrää.

Indikaatiot

Kasvuhormonin puutostilojen diagnostiikka sekä hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml (ei geeliä)

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa vuorokauden, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoluminometrinen

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Viiteväli

Ikä mg/l
1 – 7 vrk alle 0.7
8 – 15 vrk 0.5 – 1.4
16 vrk – 1 v  0.7 – 3.6
2 v 0.8 – 3.9
3 v 0.9 – 4.3
4 v 1.0 – 4.7
5 v 1.1 – 5.2
6 v 1.3 – 5.6
7 v 1.4 – 6.1
8 v 1.6 – 6.5
9 v 1.8 – 7.1
10 v 2.1 – 7.7
11 v 2.4 – 8.4
12 v 2.7 – 8.9
13 v 3.1 – 9.5
14 v 3.3 – 10
15 v 3.5 – 10
16 v 3.4 – 9.5
17 v 3.2 – 8.7
18 v 3.1 – 7.9
19 v 2.9 – 7.3
20 v 2.9 – 7.2
21 – 25 v 3.4 – 7.8
26 – 30 v 3.5 – 7.6
31 – 35 v 3.5 – 7.0
36 – 40 v 3.4 – 6.7
41 – 45 v 3.3 – 6.6
46 – 50 v 3.3 – 6.7
51 – 55 v 3.4 – 6.8
56 – 60 v 3.4 – 6.9
61 – 65 v 3.2 – 6.6
66 – 70 v 3.0 – 6.2
71 – 75 v 2.8 – 5.7
76 – 80 v 2.5 – 5.1
81 – 85 v 2.2 – 4.5

Tulkinta

S -IGFBP3 on matala varhaislapsuudessa ja nousee iän myötä niin, että huippupitoisuus saavutetaan noin 14 – 16 vuoden iässä. Tytöillä huippupitoisuus nähdään pari vuotta aikaisemmin kuin pojilla. Vanhemmalla iällä taso laskee.

S -IGFBP3 ja S -IGF1 ovat alentuneet kasvuhormonin puutteessa ja kasvuhormoniresistenssissä. Lievissä tapauksissa IGFBP3 voi myös olla viiterajoissa. Kohonneita pitoisuuksia tavataan kasvuhormonin liikatuotannossa (gigantismi ja akromegalia) ja kasvuhormonihoidon yliannostuksessa. Koska S -IGF1:n herkkyys ja spesifisyys kasvuhormonipuutteen ja ylituotannon diagnostiikassa on parempi, suositellaan IGFBP3:n määritystä käytettäväksi yhdessä IGF1:n kanssa.

Kasvuhormonin puutteen lisäksi IGFBP3-pitoisuutta alentavat maksan vajaatoiminta, diabetes mellitus, pitkäaikainen paasto ja krooninen aliravitsemustila. Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa IGFBP3-taso nousee. Ravinto vaikuttaa IGFBP3:een vähemmän kuin IGF1-pitoisuuteen.