Tulosta

Tutkimus:
KOLESTEROLI, HIGH DENSITY LIPOPROTEIINIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.2.2020

4516 • fP-Kol-HDL

6431 • P -Kol-HDL

Johdanto

Veren high density lipoproteiinifraktiosta (HDL) noin puolet on lipidejä, joista 30 – 40 % kolesterolia. Toinen puoli muodostuu proteiineista, pääasiassa ApoA1:stä ja ApoA2:sta. HDL:llä on tärkeä tehtävä kolesterolin kuljetuksessa perifeerisistä kudoksista maksaan. Normaalisti 20 – 25 % kolesterolista on HDL-fraktiossa. HDL-kolesterolipitoisuus korreloi ApoA1-pitoisuuteen. Veren HDL-kolesterolipitoisuudella on kliinisesti todettu olevan käänteinen korrelaatio ateroskleroosiriskiin.

Indikaatiot

Hyperlipidemioiden diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Ateriointi ei juuri vaikuta HDL-pitoisuuteen, mutta paastolla voidaan vakioida seurantanäytteiden otto. fP-Kol-HDL otetaan 10 – 14 tunnin paaston jälkeen ja P -Kol-HDL ilman paastoa.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Tavoitetaso on naisilla yli 1.2 mmol/l ja miehillä yli 1.0 mmol/l.

Tulkinta

Käypä hoito -suositus Dyslipidemiat.

Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa todetaan suurentunut veren LDL-kolesterolipitoisuus (yli 3.0 mmol/l), koholla oleva triglyseridipitoisuus (yli 1.7 mmol/l), pieni HDL-kolesterolipitoisuus (miehillä alle 1,0 mmol/l, naisilla alle 1,2 mmol/l) tai näiden yhdistelmä. Yksittäistä kolesterolimittausta tarkempi sepelvaltimotaudin vaaraa ennustava mittari on kokonaiskolesterolin suhde HDL-kolesteroliin, jonka tulisi olla korkeintaan 4. Tarkastelussa käytetään myös LDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin välistä suhdetta sekä non-HDL -kolesterolipitoisuutta (= kokonaiskolesteroli – HDL). Lisäksi samanaikaisesti koholla oleva triglyseridipitoisuus ja kohtalaisesti koholla oleva (5 – 6.5 mmol/l) kokonaiskolesterolipitoisuus aiheuttavat yhdessä huomattavasti lisääntyneen sepelvaltimotaudin vaaran verrattuna tilaan, jossa ainoastaan kokonaiskolesteroli on koholla.

Merkittävää ikävaihtelua ei ole todettu. Lapsilla esiintyy yleensä samantasoisia arvoja kuin naisilla. Alhaisia HDL-kolesteroliarvoja esiintyy koronaaritautipotilailla, uremiassa, tyypin 2 diabeteksessa, hypertriglyseridemioiden yhteydessä ja menopaussissa. HDL-tasoa alentavat lisäksi vähäinen fyysinen aktiviteetti, ylipaino ja tupakointi. Sappistaasi aiheuttaa HDL:n muodostumishäiriön, minkä seurauksena sen pitoisuudet ovat usein erittäin matalia.

HDL-kolesterolitasoa kohottavia tekijöitä ovat runsas liikunta, kohtalainen alkoholinkäyttö ja eräät lääkeaineet kuten fenytoiini sekä estrogeeniterapia. Myös tasapainossa olevassa insuliinihoitoisessa diabeteksessä tavataan korkeita arvoja.

Virhelähteet

Metamitsoli (kauppanimi Litalgin®), N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) voivat suurina pitoisuuksina häiritä määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.