Tulosta

Tutkimus:
KROMI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
2.5.2024

2149 • U -Cr

Johdanto

Kromaatit ja muut kromi(VI)yhdisteet ovat työpaikkojen yleisimpiä karsinogeenisia aineita ja niille altistutaan työssä pääasiallisesti hengitysteitse. Kromiyhdisteet erittyvät pääasiallisesti virtsaan. Kromihappo aiheuttaa haavaumia iholla ja limakalvoilla. Kuusiarvoiset kromiyhdisteet aiheuttavat toistuvassa kosketuksessa ärsytysihottumaa ja ne on arvioitu ihmiselle syöpää aiheuttaviksi.

Indikaatiot

Kromialtistuksen selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Virtsanäyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu. Kädet ja virtsaputken suu pestään ennen näytteen ottoa.

Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.PDF::SIVUNVAIHTO

Näyteastia

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

altistumattomat 0,3 µg/l

toimenpideraja 10 µg/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat)

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM asetus 654/2020). Euroopan unioni on luokitellut kuusiarvoiset kromiyhdisteet syöpää aiheuttavaksi ja eräät kromaatit myös perimää vaurioittaviksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi yhdisteiksi. Valtioneuvoston asetuksen syöpävaarallisiksi, lisääntymismyrkyllisiksi tai mutageenisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kromi(VI)-yhdisteille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,3 µg/l.

Virtsan kromin ylittäessä pitoisuuden 0,3 µg/l työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta.