Tulosta

Tutkimus:
KRYOPRESIPITAATIN ANALYYSI

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
8.7.2024

2159 • S -Kryopre

Indikaatiot

Todetun positiivisen kryopresipitaatin jatkoselvittely. Käytetään myös sidekudostautien ja vaskuliittien diagnostiikassa ja silloin, kun on epäily kiertävistä immuunikomplekseista.

Näyteastia

2 x seerumiputki 10/9 ml, ei geeliä

Putki voi olla esilämmitetty tai huoneenlämpöinen.

Näyte

8 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Esikäsittely: Kokoveri säilytetään lämpimässä (noin +37 °C:ssa), kunnes näyte on hyytynyt. Seerumi erotellaan lämpimänä yhteen erotteluputkeen.

Huom. Mikäli seerumia ei pystytä erottelemaan näytteenottopaikassa, kokoverinäyte on oltava perillä tutkivassa alihankintalaboratoriossa näytteenottopäivänä klo 14 mennessä. (Viikonloppuisin tai pyhäpäivinä kokoverinäytteitä ei voida lähettää.)

Mikäli näyte pääsee jäähtymään ennen seerumin erottelua, ei tutkimusta voida tehdä.

Mikäli seerumi erotellaan jo näytteenottopaikassa, eroteltu seerumi säilytetään ja toimitetaan huoneenlämmössä tutkimuksen suorittavaan laboratorioon mahdollisimman pian (max. 3 vuorokauden sisällä). Suojattava kylmältä kuljetuksen aikana.

Menetelmä

Näyte inkuboidaan +4°C:ssa ja + 37°C:ssa ja verrataan sakan muodostumista. Presipaattia ei normaalisti muodostu.

Positiivisessa tapauksessa määritetään liuotetusta presipitaatista proteiinien ja immunoglobuliinien G-, M- ja A-määrät (g/l) sekä tutkitaan onko presipitaatissa reumafaktoria tai tumavasta-aineita.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

Kryoglobuliineja on eri tyyppejä: ”Simple type” muodostuu yhdestä immunoglobuliiniluokasta. Sitä tavataan etenkin lymfoproliferatiivisissa tiloissa.

Multippelissa myeloomassa kryoglobuliini on usein monoklonaalisen proteiinin muodostama ja proteiinin määrä on suuri (>1 g/l). ”Mixed type” on usein IgG:n ja IgM:n yhdessä muodostama.

Sitä tavataan mm. systeemisissä autoimmuunitaudeissa, lymfoproliferatiivisissa tiloissa, glomerulonefriiteissä, maksataudeissa (C-hepatiitti)ja kroonisissa infektioissa. IgM-komponentilla on usein reumafaktori-aktiviteetti.

Immuunikompleksien muodostamassa kryoglobuliinissa voi olla myös SLE-tapauksissa tumavasta-aineita.

Kryopresipitaatin määrä on tällöin yleensä <1 g/l.

Virhelähteet

Ohimenevästi kryoproteinemioita (kryoglobulinemia/ kryofibrinogemia) esiintyy esimerkiksi infektioihin liittyen.

Mikäli seerumia ei erotella lämpimänä, voidaan kryoglobuliineja menettää.