Tulosta

Tutkimus:
KRYOPRESIPITAATIN ANALYYSI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2017

2159 • S -Kryopre

Indikaatiot

Todetun positiivisen kryopresipitaatin jatkoselvittely. Käytetään myös sidekudostautien ja vaskuliittien diagnostiikassa ja silloin, kun on epäily kiertävistä immuunikomplekseista.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

ATK-pyyntö

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml, geeliputki ei sovellu

Näyte

5 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Esikäsittely: Kokoveri säilytetään lämpimässä (noin +37 °C:ssa), kunnes näyte on hyytynyt. Seerumi erotellaan lämpimänä yhteen erotteluputkeen.

Mikäli näytettä ei poikkeuksellisesti saada heti lämpimään, tulee sitä säilyttää vähintään huoneenlämmössä. Ei jääkaappisäilytystä. Tässä tilanteessa näyte täytyy lämmittää mahdollisimman pian uudelleen lämpökaapissa (+37 °C,  vähintään 1 h) ennen erottelua, ja erottelu tehdään lämpimästä näytteestä.

Näyte säilytetään erottelun jälkeen huoneenlämmössä, enintään 3 vuorokautta. Lähetys alihankintalaboratorioon huoneenlämmössä.

Menetelmä

Näyte inkuboidaan +4°C:ssa ja + 37 °C:ssa ja verrataan sakan muodostumista. Presipaattia ei normaalisti muodostu.

Positiivisessa tapauksessa määritetään liuotetusta presipitaatista proteiinien ja immunoglobuliinien G-, M- ja A-määrät (g/l) sekä tutkitaan onko presipitaatissa reumafaktoria tai tumavasta-aineita.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

Negatiivinen

 

Tulkinta

Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

Kryoglobuliineja on eri tyyppejä: ”Simple type” muodostuu yhdestä immunoglobuliiniluokasta. Sitä tavataan etenkin lymfoproliferatiivisissa tiloissa.

Multippelissa myeloomassa kryoglobuliini on usein monoklonaalisen proteiinin muodostama ja proteiinin määrä on suuri (>1 g/l). ”Mixed type” on usein IgG:n ja IgM:n yhdessä muodostama.

Sitä tavataan mm. systeemisissä autoimmuunitaudeissa, lymfoproliferatiivisissa tiloissa, glomerulonefriiteissä, maksataudeissa (C-hepatiitti)ja kroonisissa infektioissa. IgM-komponentilla on usein reumafaktori-aktiviteetti.

Immuunikompleksien muodostamassa kryoglobuliinissa voi olla myös SLE-tapauksissa tumavasta-aineita.

Kryopresipitaatin määrä on tällöin yleensä <1 g/l.

Virhelähteet

Ohimenevästi kryoproteinemioita (kryoglobulinemia/ kryofibrinogemia) esiintyy esimerkiksi infektioihin liittyen.