Tulosta

Tutkimus:
TROMBOSYYTIT, FUNKTIOTUTKIMUS PFA-laitteella

Luokitus:
Hematologia, Verikeskus

Päivitetty:
6.11.2023

23036 • B -TrFuPFA

Johdanto

PFA-laitteella tehtävässä trombosyyttien funktiotutkimuksessa tutkitaan keinotekoisessa kapillaarissa virtaavan veren hyytymistä kun trombosyytit joutuvat laukaisuaineiden (kollageeni/adrenaliini ja kollageeni/ADP) kanssa kosketukseen. Tämän seurauksena tapahtuu verihiutaleiden adheesio ja aggregaatio johtaen virtauksen pysähtymiseen. Esimerkiksi von Willebrandin taudissa ja tiettyjen lääkkeiden yhteydessä virtausaika pitenee.

Indikaatiot

Trombosyyteistä johtuvien primaarin hemostaasin häiriöiden seulonta ja lääkevaikutusten tutkiminen. Tutkimusta voidaan käyttää myös von Willebrandin taudin hoidossa käytettävän desmopressiinihoidon (DDAVP) vastearviointiin.

Huom! Tutkimus ei sovellu vuoto-oireettoman potilaan preoperatiiviseen seulontaan.

 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Potilaasta täytyy pyytää saman aikaan PVK-tutkimus, koska pieni hematokriitti ja trombosyyttimäärä estävät luotettavan tulkinnan.

Lähetettä ei tarvita.

Näytteitä otetaan vain TAYS:ssa ja Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Näyte kestää huonosti kuljetusta ja analyysi täytyy tehdä mahdollisimman tuoreesta näytteestä. Tutkimusta tehdään vain Tampereen Yliopistollisen sairaalan ja Päijät-Hämeen keskussairaalan laboratorioissa, ja erikseen sovittavia poikkeustapauksia lukuunottamatta näytteitä ei oteta muualla. 

Huom! Katso myös laajempi tutkimus ”3125 B-TromFu (Trombosyytit, funktiotutkimus)”, joka edellyttää näytteenottoa Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa Vantaan Tikkurilassa.

Tutkimuksen tekemisestä tulee sopia erikseen ennen näytteenottoa, Pirkanmaalla FM4 keskuslaboratorion verikeskuksen kanssa (Tampere puh. 03 311 76550), ja Päijät-Hämeessä hematologian työpisteen kanssa (Lahti puh. 041 7313773).

Hämeenlinnassa otettavista näytteistä soitetaan Tampereelle FM Deltan verikeskukseen p. 03 311 76550 ja Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorioon p. 041 732 0865.

Potilaan esivalmistelu

Tarvittaessa otettavia tulehduskipulääkkeitä tulee välttää 5 – 7 vrk ennen näyttenottoa.

Näyteastia

Natriumsitraattiputki (3,2 % natriumsitraattia) 10/9 ml

Näyte

2 x 10 ml sitraattiverta (3,2 % natriumsitraatti)

Näytteet ottaa laboratoriohoitaja. Näytteenoton täytyy tapahtua ongelmitta yhdellä punktiolla. Näytteet sekoitetaan varovaisesti käsin.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä.

Näytteitä ei saa sentrifugoida eikä lähettää putkipostilla. 

Näytteiden tulee olla perillä analysoivassa toimipisteessä kahden tunnin kuluessa näytteenotosta arkipäivisin kello 14 mennessä.

Menetelmä

PFA-100 -laite jäljittelee nopean verivirtauksen olosuhteita kapillaarissa, jossa on endoteelivaurio. Kapillaarissa virtaavassa näytteessä olevat trombosyytit joutuvat kosketuksiin joko kollageenin ja adrenaliinin tai kollageenin ja ADP:n kanssa. Tällöin käynnistyy trombosyyttien adheesio ja aggregaatio johtaen lopulta kapillaarin tukkeutumiseen. Laite rekisteröi ajan, joka kuluu tukoksen syntymiseen.

Tulos valmiina

Samana päivänä

Viiteväli

Kollageeni/adrenaliini   (Koll/ADR)          82 – 150 s
Kollageeni/ADP             (Koll/ADP)          62 – 100 s

Tulkinta

Tulkinnassa tulee aina ottaa huomioon tutkimustulosten lisäksi veriarvot, potilaan käyttämät lääkkeet ja vuotoanamneesi. Lievissä häiriöissä tulokset voivat olla normaalit, mikäli näytettä ei ole otettu vuoto-oireisena aikana.

Tulos ei ole luotettava, mikäli potilaalla on trombosytopenia (B -Trom < 50 – 100 x 109/l) tai vaikea anemia (B-HKR <0,30) tai uremia. Hemostaasiin vaikuttavat lääkkeet (kuten ASA, omega-3 -valmisteet) ja akuutti tilanne ja raskaus vaikuttavat tuloksiin.

Kollageeni/adrenaliini normaali ja kollageeni/ADP normaali:
Ei viitteitä lääkevaikutuksesta. Vaikea von Willebrandin tauti tai vaikea trombosyyttien toimintahäiriö voidaan poissulkea.

Kollageeni/adrenaliini pidentynyt ja kollageeni/ADP normaali:
Kyseessä voi olla lääkevaikutus (esim. ASA-vaikutus ilmenee yleensä näin), lievä von Willebrandin tauti tai lievä trombosyyttien toimintahäiriö.

Kollageeni/adrenaliini pidentynyt ja kollageeni/ADP pidentynyt:
Kyseessä voi olla lääkevaikutus, vaikea von Willebrandin tauti tai vaikea trombosyyttien toimintahäiriö.

Kollageeni/adrenaliini normaali ja kollageeni/ADP pidentynyt:
Harvinainen tilanne.

Virhelähteet

Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ja luontaistuotteet (kuten ASA, omega-3-valmisteet)