Tulosta

Tutkimus:
DIATSEPAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
13.7.2017

1240 • S -Diatsep

Sisältää osatutkimukset: 3982 S -Nordiat ja 10230 S -DiaNorS

Johdanto

Diatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään tuska- ja levottomuustilojen, psyykkisten jännitystilojen, unettomuuden ja psykosomaattisten sairauksien oireiden lievittämiseen. Diatsepaamia käytetään myös epilepsialääkkeenä ja lihasrelaksanttina. Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti suun kautta annettuna. Puoliintumisaika on 24-48 tuntia, joka kasvaa vanhuksilla ja vaikeissa maksasairauksissa. Jatkuvassa käytössä vakiintuneen tason saavuttamiseen tarvitaan 5-10 vuorokautta. Nordiatsepaami on diatsepaamin aktiivinen päämetaboliitti, joka metaboloituu edelleen mm. sedatiiviseksi ja anksiolyyttiseksi oksatsepaamiksi.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta. Intoksikaatioiden selvittely. Väärinkäyttöepäilyissä suositellaan tutkimusta virtsanäytteestä (esim. bentsodiatsepiinit tai huumeseulonta).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete-kohtaan merkittävä potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeenottoa.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Diatsep  ei viitearvoja käytettävissä
S -Nordiat    ei viitearvoja käytettävissä
S -DiaNorS    1 – 9 µmol/l (diatsepaamin ja nordiatsepaamin summa)

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan diatsepaamin ja nordiatsepaamin pitoisuudet sekä niiden yhteenlaskettu pitoisuus (S -DiaNorS).