Tulosta

Tutkimus:
DIATSEPAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

1240 • S -Diatsep

Sisältää osatutkimukset: 3982 S -Nordiat ja 10230 S -DiaNorS

Johdanto

Diatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään tuska- ja levottomuustilojen, psyykkisten jännitystilojen, unettomuuden ja psykosomaattisten sairauksien oireiden lievittämiseen. Diatsepaamia käytetään myös epilepsialääkkeenä ja lihasrelaksanttina. Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti suun kautta annettuna. Puoliintumisaika on 24-48 tuntia, joka kasvaa vanhuksilla ja vaikeissa maksasairauksissa. Jatkuvassa käytössä vakiintuneen tason saavuttamiseen tarvitaan 5-10 vuorokautta. Nordiatsepaami on diatsepaamin aktiivinen päämetaboliitti, joka metaboloituu edelleen mm. sedatiiviseksi ja anksiolyyttiseksi oksatsepaamiksi.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta. Intoksikaatioiden selvittely. Väärinkäyttöepäilyissä suositellaan tutkimusta virtsanäytteestä (esim. bentsodiatsepiinit tai huumeseulonta).

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Diatsep  ei viitearvoja käytettävissä
S -Nordiat    ei viitearvoja käytettävissä
S -DiaNorS    1 – 9 µmol/l (diatsepaamin ja nordiatsepaamin summa)

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan diatsepaamin ja nordiatsepaamin pitoisuudet sekä niiden yhteenlaskettu pitoisuus (S -DiaNorS).