Tulosta

Tutkimus:
S100-PROTEIINI

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
11.4.2013

4619 • S -S100

Johdanto

S100 proteiiniperheeseen kuuluu pieniä n. 9-13 kDa, kalsiumia sitovia proteiineja, jotka osallistuvat useisiin intra- ja ekstrasellulaarisiin säätelytapahtumiin Yksi perheeseen kuuluvista proteiineista S100B esiintyy korkeina pitoisuuksina hermokudoksessa sekä mm. melanosyyteissä. Menetelmä mittaa S100B proteiinia.

Indikaatiot

Aivovaurion vakavuuden asteen arviointi.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia. (Lapsilla ehdoton minimimäärä 0,5 ml).

Näytteen säilytys ja kuljetus

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä samana päivänä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

S -S100 alle 0.11 μg/l.

Tulkinta

S100 proteiinin pitoisuudella on osoitettu olevan kliinistä käyttöarvoa aivovaurion vakavuuden asteen määrittämisessä esim. sydäninfarktin, sydänpysähdyksen ja ohitusleikkauksen yhteydessä. S100-pitoisuus kohoaa 30 – 60 min kuluessa hermosoluvauriosta ja siten sen kinetiikka on nopeampi kuin neuronispesifisen enolaasin (NSE). Käyttömahdollisuuksia on myös pään alueen traumoissa sekä mahdollisen aivovaurion poissulkutestinä sellaisten aivotraumojen yhteydessä, joissa päähän kohdistuneen iskun tai ravistelun seurauksena on syntynyt laaja-alainen lievä, kuvauksella usein vaikeasti havaittava vaurio.

S100-pitoisuutta voidaan käyttää myös vastasyntyneen asfyksian vaikeusasteen ja ennusteen arvioinnissa.S100 on myös itsenäinen ennustetekijä pahanlaatuisessa melanoomassa.